EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:297:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 297, 16. marraskuuta 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2011.297.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 297

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
16. marraskuuta 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2011/738/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 20 päivänä lokakuuta 2011, Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevan, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimusta maataloustuotteiden kaupasta muuttavan sopimuksen tekemisestä

1

Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välinen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suojaa koskeva, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimusta maataloustuotteiden kaupasta muuttava sopimus

3

 

 

2011/739/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 20 päivänä lokakuuta 2011, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen laajentamisesta koskemaan Liechtensteinin ruhtinaskuntaa tehdyn lisäsopimuksen muuttamisesta tehdyn Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä

48

Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen laajentamisesta koskemaan Liechtensteinin ruhtinaskuntaa tehdyn lisäsopimuksen muuttamisesta tehty Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välinen sopimus

49

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1164/2011, annettu 15 päivänä marraskuuta 2011, neuvoston täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 723/2011 (Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 91/2009 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta koskemaan Malesiasta lähetettyjen tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuontia riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Malesia) koskevan tarkastelun vireillepanosta sen määrittämiseksi, voidaanko kyseisistä toimenpiteistä myöntää poikkeus yhdelle malesialaiselle vientiä harjoittavalle tuottajalle, kumota polkumyyntitulli kyseisen vientiä harjoittavan tuottajan tuonnissa ja tehdä kyseisen vientiä harjoittavan tuottajan tuonnin kirjaaminen pakolliseksi

53

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1165/2011, annettu 15 päivänä marraskuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

57

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1166/2011, annettu 15 päivänä marraskuuta 2011, täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 971/2011 markkinointivuodeksi 2011/12 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

59

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1167/2011, annettu 15 päivänä marraskuuta 2011, vilja-alalla 16 päivästä marraskuuta 2011 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

61

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2011/740/EU

 

*

Komission päätös, annettu 14 päivänä marraskuuta 2011, päätösten 2006/799/EY, 2007/64/EY, 2007/506/EY, 2007/742/EY, 2009/543/EY ja 2009/544/EY muuttamisesta Euroopan unionin ympäristömerkin myöntämistä eräille tuotteille koskevien ekologisten arviointiperusteiden voimassaolon pidentämiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 8041)  (1)

64

 

 

2011/741/EU

 

*

Komission päätös, annettu 14 päivänä marraskuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/9/EY 7 artiklan soveltamisesta Saksan viranomaisten toteuttamaan ”Expert XP-Ex-1” -matkapuhelinta koskevaan kieltotoimenpiteeseen ATEX DE-01-11 (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 8046)  (1)

66

 

 

2011/742/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 15 päivänä marraskuuta 2011, Bangladeshista tuotaviin ihmisravinnoksi tarkoitettuihin äyriäisiin sovellettavista kiireellisistä toimenpiteistä tehdyn päätöksen 2008/630/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 8094)  (1)

68

 

 

2011/743/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 14 päivänä marraskuuta 2011, päätöksen 2008/855/EY muuttamisesta eläinten terveyttä koskevien toimenpiteiden osalta klassisen sikaruton torjumiseksi Ranskassa (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 8095)  (1)

69

 

 

2011/744/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, katettujen joukkovelkakirjalainojen toisen osto-ohjelman toteutuksesta (EKP/2011/17)

70

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan delegoitu komission asetus (EU) N:o 1061/2010, annettu 28 päivänä syyskuuta 2010 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien pyykinpesukoneiden energiamerkinnän osalta (EUVL L 314, 30.11.2010)

72

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top