Help Print this page 

Document L:2011:264:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, L 264, 8. lokakuuta 2011

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2011.264.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 264

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
8. lokakuuta 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2011/663/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2011, Euroopan unionin ja Indonesian tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

1

Euroopan unionin ja Indonesian tasavallan sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista

2

 

 

2011/664/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 12 päivänä syyskuuta 2011, kansainvälisen kumintutkimusryhmän muutetun perussäännön ja muutetun työjärjestyksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja niiden väliaikaisesta soveltamisesta

12

 

*

Kansainvälisen kumintutkimusryhmän perussääntö

14

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 996/2011, annettu 7 päivänä lokakuuta 2011, asetusten (EY) N:o 657/2008 ja (EY) N:o 1276/2008 sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 muuttamisesta maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn ilmoitusvelvoitteiden osalta

25

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 997/2011, annettu 7 päivänä lokakuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

28

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 998/2011, annettu 7 päivänä lokakuuta 2011, täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 971/2011 markkinointivuodeksi 2011/12 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

30

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2011/665/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 4 päivänä lokakuuta 2011, hyväksyttyjen raideliikenteen kalustoyksikkötyyppien eurooppalaisesta rekisteristä (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 6974)  (1)

32

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös 2010/592/EU, annettu 29 päivänä syyskuuta 2010, unionin yleisen tuomioistuimen tuomarin nimittämisestä (EUVL L 261, 5.10.2010)

55

 

*

Oikaistaan jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös 2010/629/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, unionin yleisen tuomioistuimen tuomarin nimittämisestä (EUVL L 278, 22.10.2010)

55

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top