EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:254:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 254, 30. syyskuuta 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2011.254.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 254

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
30. syyskuu 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös 2011/640/YUTP, tehty 12 päivänä heinäkuuta 2011, merirosvouksesta epäiltyjen ja sen johdosta takavarikoidun omaisuuden siirtämistä Euroopan unionin johtamilta merivoimilta Mauritiuksen tasavallan huostaan sekä merirosvouksesta epäiltyjen kohtelua siirron jälkeen koskevista edellytyksistä tehdyn Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisen sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä

1

Merirosvouksesta epäiltyjen ja sen johdosta takavarikoidun omaisuuden siirtämistä Euroopan unionin johtamilta merivoimilta Mauritiuksen tasavallan huostaan sekä merirosvouksesta epäiltyjen kohtelua siirron jälkeen koskevista edellytyksistä tehty Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välinen sopimus

3

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 969/2011, annettu 29 päivänä syyskuuta 2011, neuvoston täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 400/2010 (muun muassa Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa asetuksella (EY) N:o 1858/2005 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta koskemaan teräsköysien ja -kaapeleiden tuontia Korean tasavallasta riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Korean tasavalta) koskevan tarkastelun vireillepanosta sen määrittämiseksi, voidaanko näistä toimenpiteistä myöntää poikkeus yhdelle korealaiselle viejälle, kumota polkumyyntitulli kyseisen viejän tuonnissa ja tehdä kyseisen viejän tuonnin kirjaaminen pakolliseksi

7

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 970/2011, annettu 29 päivänä syyskuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

10

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 971/2011, annettu 29 päivänä syyskuuta 2011, sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2011/2012

12

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 972/2011, annettu 29 päivänä syyskuuta 2011, sokerialalla 1 päivästä lokakuuta 2011 sovellettavien melassin edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta

14

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 973/2011, annettu 29 päivänä syyskuuta 2011, vähimmäistullin vahvistamisesta täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 634/2011 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn yhteydessä järjestettävässä viidennessä osatarjouskilpailussa

16

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2011/641/YUTP, annettu 29 päivänä syyskuuta 2011, Moldovan tasavallan Transnistrian alueen johtoon kohdistettavien rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2010/573/YUTP muuttamisesta

18

 

 

2011/642/EU

 

*

Komission päätös, annettu 29 päivänä syyskuuta 2011, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen grafiittisten elektrodijärjestelmien tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn päättämisestä

20

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/72/EU, annettu 14 päivänä syyskuuta 2011, direktiivin 2000/25/EY muuttamisesta joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatettuja traktoreita koskevien säännösten osalta (EUVL L 246, 23.9.2011)

22

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top