EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:188:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 188, 19. heinäkuuta 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2011.188.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 188

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
19. heinäkuu 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2011/420/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2011, Euroopan unionin ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 687/2011, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2011, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta sekä täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 610/2010 ja (EU) N:o 83/2011 kumoamisesta

2

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 688/2011, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2011, asetuksesta (EY) N:o 501/2008 poikkeamisesta vuonna 2011 vahvistamalla ylimääräinen aikataulu tuoreita hedelmiä ja vihanneksia koskevien sisämarkkinoiden ja kolmansien maiden tiedotus- ja menekinedistämisohjelmien esittämisen ja valitsemisen osalta

6

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 689/2011, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

8

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 690/2011, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2011, asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

10

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2011/421/YUTP, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2011, entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokasta täytäntöönpanoa tukevien toimenpiteiden uusimisesta annetun päätöksen 2010/145/YUTP täytäntöönpanosta

12

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2011/422/YUTP, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2011, entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokasta täytäntöönpanoa tukevista lisätoimenpiteistä annetun päätöksen 2010/603/YUTP täytäntöönpanosta

19

 

*

Neuvoston päätös 2011/423/YUTP, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2011, Sudaniin ja Etelä-Sudaniin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä sekä yhteisen kannan 2005/411/YUTP kumoamisesta

20

 

*

Neuvoston päätös 2011/424/YUTP, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2011, Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Välimeren eteläpuoliselle alueelle

24

 

*

Neuvoston päätös 2011/425/YUTP, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2011, Keski-Aasiaan nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

27

 

*

Neuvoston päätös 2011/426/YUTP, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2011, Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Bosnia ja Hertsegovinaan

30

 

*

Neuvoston päätös 2011/427/YUTP, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2011, Euroopan unionin Afganistaniin nimitetyn erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

34

 

*

Neuvoston päätös 2011/428/YUTP, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2011, Yhdistyneiden Kansakuntien aseriisuntatoimiston toimien tukemisesta pienaseiden ja kevyiden aseiden laittoman kaupan kaikkien osa-alueiden ehkäisemistä, torjumista ja poistamista koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien toimintaohjelman toteuttamiseksi

37

 

*

Neuvoston päätös 2011/429/YUTP, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2011, bakteriologisten (biologisten) ja toksiiniaseiden kehittämisen, tuottamisen ja varastoimisen kieltämisestä ja niiden hävittämisestä tehdyn yleissopimuksen (BTWC) osapuolina olevien valtioiden seitsemännessä tarkistuskonferenssissa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta

42

 

*

Neuvoston päätös 2011/430/YUTP, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2011, niitä henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä koskevan luettelon saattamisesta ajan tasalle, joihin sovelletaan erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa

47

 

 

2011/431/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2011, unionin rahoitusosuudesta jäsenvaltioiden kalastuksen valvonta-, tarkastus- ja seurantaohjelmiin vuodeksi 2011 (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 4852)

50

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top