Help Print this page 

Document L:2011:122:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, L 122, 11. toukokuuta 2011

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2011.122.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 122

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
11. toukokuu 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 443/2011, annettu 5 päivänä toukokuuta 2011, Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan biodieselin tuonnissa asetuksella (EY) N:o 598/2009 käyttöön otetun lopullisen tasoitustullin laajentamisesta koskemaan Kanadasta lähetetyn biodieselin tuontia riippumatta siitä, onko alkuperämaaksi ilmoitettu Kanada, ja Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan biodieselin tuonnissa asetuksella (EY) N:o 598/2009 käyttöön otetun lopullisen tasoitustullin laajentamisesta koskemaan sellaisen biodieselseoksen tuontia, jossa on enintään 20 painoprosenttia biodieseliä, ja tutkimuksen päättämisestä Singaporesta lähetetyn tuonnin osalta

1

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 444/2011, annettu 5 päivänä toukokuuta 2011, Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan biodieselin tuonnissa asetuksella (EY) N:o 599/2009 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta koskemaan Kanadasta lähetetyn biodieselin tuontia riippumatta siitä, onko alkuperämaaksi ilmoitettu Kanada, ja Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan biodieselin tuonnissa asetuksella (EY) N:o 599/2009 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta koskemaan sellaisen biodieselseoksen tuontia, jossa on enintään 20 painoprosenttia biodieseliä, ja tutkimuksen päättämisestä Singaporesta lähetetyn tuonnin osalta

12

 

*

Komission asetus (EU) N:o 445/2011, annettu 10 päivänä toukokuuta 2011, tavaravaunujen kunnossapidosta vastaavien yksiköiden sertifiointijärjestelmästä ja asetuksen (EY) N:o 653/2007 muuttamisesta (1)

22

 

*

Komission asetus (EU) N:o 446/2011, annettu 10 päivänä toukokuuta 2011, väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Intiasta, Indonesiasta ja Malesiasta peräisin olevien tiettyjen rasva-alkoholien ja niiden seosten tuonnissa

47

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 447/2011, annettu 6 päivänä toukokuuta 2011, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

63

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 448/2011, annettu 6 päivänä toukokuuta 2011, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Σταφίδα Ηλείας (Stafida Ilias) (SMM))

65

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 449/2011, annettu 6 päivänä toukokuuta 2011, tiettyjen nimitysten kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (陕西苹果 (Shaanxi ping guo) (SAN), 龙井茶 (Longjing Cha) (SAN), 琯溪蜜柚 (Guanxi Mi You) (SAN), 蠡县麻山药 (Lixian Ma Shan Yao) (SMM))

67

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 450/2011, annettu 10 päivänä toukokuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

69

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2011/58/EU, annettu 10 päivänä toukokuuta 2011, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta uusimalla karbendatsiimin sisällyttäminen siihen tehoaineena (1)

71

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2011/276/EU

 

*

Komission päätös, tehty 26 päivänä toukokuuta 2010, tehty valtiontuesta, jonka Belgia on toteuttanut verosopimuksen muodossa yhtiön Umicore SA (entinen Union Minière SA) hyväksi (Valtiontuki C 76/03 (ex NN 69/03)) (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 2538)  (1)

76

 

 

2011/277/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 10 päivänä toukokuuta 2011, päätöksen 93/52/ETY liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tiettyjen Italian alueiden tunnustamisesta virallisesti vapaiksi luomistaudista (B. melitensis) sekä päätöksen 2003/467/EY liitteiden muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tiettyjen Italian, Puolan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallintoalueiden julistamisesta virallisesti vapaiksi nautojen tuberkuloosista, nautojen luomistaudista ja naudan tarttuvasta leukoosista (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 3066)  (1)

100

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top