EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:108:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 108, 28. huhtikuuta 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2011.108.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 108

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
28. huhtikuu 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Ilmoitus Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan väliseen sopimukseen liitetyn lisäpöytäkirjan voimaantulosta

1

 

*

Ilmoitus Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitetyn lisäpöytäkirjan voimaantulosta

1

 

*

Ilmoitus vuosia 2009–2014 koskevasta Norjan rahoitusjärjestelmästä tehdyn Norjan kuningaskunnan ja Euroopan unionin välisen sopimuksen voimaantulosta

2

 

*

Ilmoitus vuosia 2009–2014 koskevasta ETA:n rahoitusjärjestelmästä tehdyn Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan sopimuksen voimaantulosta

2

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 405/2011, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2011, lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Intiasta peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen tankojen tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 406/2011, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2011, asetuksen (EY) N:o 2380/2001 muuttamisesta rehun lisäaineen maduramisiiniammonium-alfa koostumuksen osalta (1)

11

 

*

Komission asetus (EU) N:o 407/2011, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2011, asetuksen (EY) N:o 661/2009 muuttamisesta sisällyttämällä siihen tiettyjä moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntää koskevia Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjä (1)

13

 

*

Komission asetus (EU) N:o 408/2011, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2011, torjunta-aineita koskevista tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1185/2009 täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse tietojen toimittamismuodosta (1)

21

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 409/2011, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2011, eräiden maitotuotteiden vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 619/2008 muuttamisesta

23

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 410/2011, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2011, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahaston) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) varoja saavia tuensaajia koskevien tietojen julkaisemisen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 259/2008 muuttamisesta

24

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 411/2011, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

26

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 412/2011, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2011, riisiä koskevien tuontitodistusten myöntämisestä asetuksella (EY) N:o 327/98 avattujen tariffikiintiöiden mukaisesti huhtikuun 2011 osakaudella

28

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2011/56/EU, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2011, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta syprokonatsolin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ja komission päätöksen 2008/934/EY muuttamisesta (1)

30

 

*

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2011/57/EU, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2011, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta fluometuronin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ja komission päätöksen 2008/934/EY muuttamisesta (1)

34

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top