EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:102:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 102, 16. huhtikuuta 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2011.102.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 102

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
16. huhtikuu 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 370/2011, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2011, kymmenenteen Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun asetuksen (EY) N:o 215/2008 muuttamisesta Euroopan ulkosuhdehallinnon osalta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 371/2011, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2011, dimetyyliglysiinin natriumsuolan hyväksymisestä broilereiden rehun lisäaineena (luvanhaltija Taminco NV) (1)

6

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 372/2011, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2011, kiintiön ulkopuolisen isoglukoosin ja sokerin viennin määrällisen rajoituksen vahvistamisesta markkinointivuoden 2011/2012 loppuun asti

8

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 373/2011, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2011, Clostridium butyricum FERM-BP 2789 -valmisteen hyväksymisestä toissijaisten lintulajien, munivaa siipikarjaa lukuun ottamatta, vieroitettujen porsaiden ja (vieroitettujen) toissijaisten sikaeläinten rehun lisäaineena ja asetuksen (EY) N:o 903/2009 muuttamisesta (luvanhaltija Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd edustajanaan Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) (1)

10

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 374/2011, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2011, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Farina di castagne della Lunigiana (SAN))

13

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 375/2011, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2011, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Formaggella del Luinese (SAN))

15

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 376/2011, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

17

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 377/2011, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2011, viljojen myyntihintojen vahvistamisesta asetuksella (EU) N:o 1017/2010 avattujen tarjouskilpailujen yhteydessä järjestetyissä kymmenensissä yksittäisissä tarjouskilpailuissa

19

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 378/2011, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2011, vilja-alalla 16 päivästä huhtikuuta 2011 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

21

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2011/47/EU, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2011, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta alumiinisulfaatin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ja komission päätöksen 2008/941/EY muuttamisesta (1)

24

 

*

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2011/48/EU, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2011, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta bromadiolonin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ja komission päätöksen 2008/941/EY muuttamisesta (1)

28

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2011/243/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2011, alueiden komitean italialaisen jäsenen nimeämisestä

32

 

 

2011/244/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2011, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) tai Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 2517)

33

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 84/2011, annettu 31 päivänä tammikuuta 2011, presidentti Lukašenkaan ja tiettyihin Valko-Venäjän virkamiehiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 muuttamisesta (EUVL L 28, 2.2.2011)

44

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 891/2009, annettu 25 päivänä syyskuuta 2009, eräiden yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sokerialalla (EUVL L 254, 26.9.2009)

44

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top