EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:097:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 97, 12. huhtikuuta 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2011.097.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 97

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
12. huhtikuu 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 348/2011, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2011, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvien rajoittavien erityistoimenpiteiden toteuttamisesta Norsunluurannikon tilanteen vuoksi annetun asetuksen (EY) N:o 560/2005 täytäntöönpanosta

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 349/2011, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2011, kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1338/2008 täytäntöönpanosta työtapaturmatilastojen osalta (1)

3

 

*

Komission asetus (EU) N:o 350/2011, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2011, asetuksen (EY) N:o 1251/2008 muuttamisesta sellaisiin jäsenvaltioihin tai niiden osiin tarkoitettujen tyynenmerenostereiden lähetysten markkinoille saattamista koskevien vaatimusten osalta, joissa toteutetaan päätöksellä 2010/221/EU hyväksyttyjä ostereiden herpesvirusta 1 μνar (OsHV-1 μνar) koskevia kansallisia toimenpiteitä (1)

9

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 351/2011, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2011, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen annetun asetuksen (EU) N:o 297/2011 muuttamisesta (1)

20

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 352/2011, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

24

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 353/2011, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2011, asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

26

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2011/38/EU, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2011, direktiivin 2004/33/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse verihiutaletiivisteiden enimmäispH-arvoista kelpoisuusajan päättyessä (1)

28

 

*

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2011/39/EU, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2011, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta fenatsakiinin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ja komission päätöksen 2008/934/EY muuttamisesta (1)

30

 

*

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2011/40/EU, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2011, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta sintofeenin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ja komission päätöksen 2008/934/EY muuttamisesta (1)

34

 

*

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2011/41/EU, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2011, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta ditianonin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ja komission päätöksen 2008/934/EY muuttamisesta (1)

38

 

*

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2011/42/EU, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2011, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta flutriafolin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ja komission päätöksen 2008/934/EY muuttamisesta (1)

42

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2011/230/YUTP, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2011, Norsunluurannikkoon kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden jatkamisesta annetun päätöksen 2010/656/YUTP täytäntöönpanosta

46

 

 

2011/231/EU

 

*

Komission päätös, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2011, kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1338/2008 mukaisesti laadittavien tilastojen toimittamista koskevien poikkeusten myöntämisestä tietyille jäsenvaltioille työtapaturmatilastojen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 2403)

47

 

 

2011/232/EU

 

*

Komission päätös, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2011, rakennustuotteiden, rakennuskohteiden ja niiden osien palonkestävyyden luokitusta koskevan päätöksen 2000/367/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 2417)  (1)

49

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top