Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:094:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 94, 8. huhtikuuta 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2011.094.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 94

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
8. huhtikuu 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2011/223/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2011, kansainvälisessä sokerineuvostossa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta vuoden 1992 kansainvälisen sokerisopimuksen voimassaolon jatkamiseen

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 333/2011, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2011, arviointiperusteista sen määrittämiseksi, milloin tietyntyyppiset romumetallit lakkaavat olemasta jätettä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY nojalla

2

 

*

Komission asetus (EU) N:o 334/2011, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2011, yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi annetun asetuksen (EU) N:o 185/2010 muuttamisesta (1)

12

 

*

Komission asetus (EU) N:o 335/2011, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2011, asetuksen (EY) N:o 1091/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Trichoderma reesei (MUCL 49755) -organismin tuottamaa endo-1,4-beetaksylanaasia ja Trichoderma reesei (MUCL 49754) -organismin tuottamaa endo-1,3(4)-beetaglukanaasia sisältävän entsyymivalmisteen vähimmäispitoisuudesta, kun sitä käytetään broilerien rehun lisäaineena (1)

14

 

*

Komission asetus (EU) N:o 336/2011, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2011, asetuksen (EY) N:o 1292/2008 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse rehun lisäaineen Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940:n käyttämisestä diklatsuriilia, monensiininatriumia ja nikarbatsiinia sisältävässä rehussa (1)

17

 

*

Komission asetus (EU) N:o 337/2011, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2011, endo-1,4-beetaksylanaasia ja endo-1,3(4)-beetaglukanaasia sisältävän entsyymivalmisteen hyväksymisestä siipikarjan, vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Danisco Animal Nutrition) (1)

19

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 338/2011, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2011, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Magiun de prune Topoloveni (SMM))

21

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 339/2011, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

23

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 340/2011, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2011, asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

25

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 341/2011, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2011, vähimmäismyyntihinnan vahvistamatta jättämisestä asetuksella (EU) N:o 447/2010 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn yhteydessä järjestetyssä rasvattoman maitojauheen myyntiä koskevassa yhdeksännessätoista yksittäisessä tarjouskilpailussa

27

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2011/224/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2011, kansainvälisessä viljaneuvostossa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta viljojen kauppaa koskevan vuoden 1995 yleissopimuksen voimassaolon jatkamiseen

28

 

 

2011/225/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2011, POR-ÇÖZ-pesuaineen markkinoille saattamista Saksassa koskevasta väliaikaisesta kiellosta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 2290)

29

 

 

2011/226/EU

 

*

Komission päätös, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2011, maatalousmaan hankintaa Latviassa koskevan siirtymäkauden pidentämisestä (1)

31

 

 

2011/227/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2011, Irlannin valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä (EKP/2011/4)

33

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top