Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:085:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 85, 31. maaliskuuta 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2011.085.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 85

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
31. maaliskuu 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 309/2011, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2011/37/EU, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2011, romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY liitteen II muuttamisesta (1)

3

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2011/197/EU

 

*

Komission päätös, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2011, yhteistyöstä ja keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta tulliasioissa tehdyn Euroopan yhteisön ja Japanin välisen sopimuksen 21 artiklan mukaisesti valtuutettuja talouden toimijoita koskevien ohjelmien vastavuoroisesta tunnustamisesta Euroopan unionissa ja Japanissa annetun tulliyhteistyösekakomitean päätöksen N:o 1/2010 mukaisesti tapahtuvissa Euroopan komission ja Japanin tulliviranomaisten välisissä erityistapauksissa Euroopan unionista annettavia henkilötietoja varten sekä tulliyhteistyösekakomitean päätöksessä N:o 1/2010 määrättyjä yksinomaisia ja erityistarkoituksia varten Japanin antamasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesta riittävän suojan tasosta

8

 

 

2011/198/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2011, tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Bulgariassa annetun päätöksen 2011/44/EU muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 2023)  (1)

10

 

 

III   Muut säädökset

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 128/2010, annettu 10 päivänä joulukuuta 2010, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

11

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 129/2010, annettu 10 päivänä joulukuuta 2010, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

13

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 130/2010, annettu 10 päivänä joulukuuta 2010, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen), liitteen XIII (Liikenne) ja liitteen XIV (Kilpailu) muuttamisesta

14

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 132/2010, annettu 10 päivänä joulukuuta 2010, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta

16

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 133/2010, annettu 10 päivänä joulukuuta 2010, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta

17

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 134/2010, annettu 10 päivänä joulukuuta 2010, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta

18

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 135/2010, annettu 10 päivänä joulukuuta 2010, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta

19

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 136/2010, annettu 10 päivänä joulukuuta 2010, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta

20

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 137/2010, annettu 10 päivänä joulukuuta 2010, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta

21

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 138/2010, annettu 10 päivänä joulukuuta 2010, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta

22

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 139/2010, annettu 10 päivänä joulukuuta 2010, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta

24

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 140/2010, annettu 10 päivänä joulukuuta 2010, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta

25

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 141/2010, annettu 10 päivänä joulukuuta 2010, ETA-sopimuksen liitteen XVIII (Työterveys ja -turvallisuus, työoikeus sekä miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu) muuttamisesta

26

 

*

EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 8/11/KOL, annettu 26 päivänä tammikuuta 2011, jolla muutetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteessä I olevan I luvun 1.2 jakson 39 kohdassa olevaa luetteloa kolmansista maista tuotavien elävien eläinten ja eläintuotteiden eläinlääkärintarkastuksia varten hyväksytyistä rajatarkastusasemista Islannissa ja Norjassa ja kumotaan 10 päivänä helmikuuta 2010 annettu EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 43/10/KOL

27

 

 

 

*

Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top