EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:070:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 70, 17. maaliskuuta 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2011.070.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 70

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
17. maaliskuu 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 257/2011, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2011, Brasiliasta, Thaimaasta ja muista kolmansista maista peräisin olevaa siipikarjanlihaa koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 616/2007 muuttamisesta

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 258/2011, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2011, väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien keraamisten laattojen tuonnissa

5

 

*

Komission asetus (EU) N:o 259/2011, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2011, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta annetun asetuksen (EU) N:o 642/2010 muuttamisesta

31

 

*

Komission asetus (EU) N:o 260/2011, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2011, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 146. kerran

33

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 261/2011, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

35

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 262/2011, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2011, asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

37

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2011/162/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2011, kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen osapuolten viidennessä konferenssissa liitteeseen III tehtäviin muutoksiin omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta

39

 

 

2011/163/EU

 

*

Komission päätös, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2011, kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 1630)  (1)

40

 

 

2011/164/EU

 

*

Komission päätös, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2011, Triticum aestivum -lajin tiettyjen sellaisten siementen tilapäisestä kaupan pitämisestä, jotka eivät täytä neuvoston direktiivin 66/402/ETY vaatimuksia (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 1634)  (1)

47

 

 

IV   EY-sopimuksen, EU-sopimuksen ja Euratom-sopimuksen nojalla ennen 1. joulukuuta 2009 annetut säädökset

 

*

EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 329/09/KOL, tehty 15 päivänä heinäkuuta 2009, Norjan tukiohjelmasta vaihtoehtoisille, uusiutuviin energialähteisiin perustuville lämmitystekniikoille ja sähkönsäästötoimenpiteille kotitalouksissa (Norja)

49

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top