Help Print this page 

Document L:2011:063:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, L 63, 10. maaliskuuta 2011

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2011.063.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 63

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
10. maaliskuu 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Ilmoitus Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan välisen diplomaatti-, virka- tai virkamatkapassin haltijoiden lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen voimaantulosta

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 230/2011, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, neuvoston asetuksen (EY) N:o 992/95 muuttamisesta Norjasta peräisin olevia tiettyjä maatalous- ja kalastustuotteita koskevien unionin tariffikiintiöiden osalta

2

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 231/2011, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

13

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 232/2011, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

15

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2011/153/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 28 päivänä helmikuuta 2011, ETA:n sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamiseen

17

 

 

2011/154/EU

 

*

Komission päätös, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, tiettyjen Intiasta peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen tankojen tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn päättämisestä

21

 

 

2011/155/EU

 

*

Komission päätös, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun vertailuasiakirjan julkistamisesta ja hallinnoinnista (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 1536)  (1)

22

 

 

III   Muut säädökset

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

*

EFTA-valtioiden pysyvän komitean päätös N:o 3/2010/PK, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2010, sisäisestä kustannusjaosta

26

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top