Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:059:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 59, 4. maaliskuuta 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2011.059.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 59

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
4. maaliskuu 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 212/2011, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011, Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M -valmisteen hyväksymisestä munivien kanojen rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Lallemand SAS) (1)

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 213/2011, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011, ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteiden II ja V muuttamisesta (1)

4

 

*

Komission asetus (EU) N:o 214/2011, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 689/2008 liitteiden I ja V muuttamisesta

8

 

*

Komission asetus (EU) N:o 215/2011, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2011, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suurten muutosten hyväksymisestä [Pecorino Sardo (SAN)]

15

 

*

Komission asetus (EU) N:o 216/2011, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2011, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suurten muutosten hyväksymisestä [Chianti Classico (SAN)]

17

 

*

Komission asetus (EU) N:o 217/2011, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2011, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suurten muutosten hyväksymisestä [Robiola di Roccaverano (SAN)]

19

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 218/2011, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

21

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 219/2011, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011, asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

23

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 220/2011, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksella (EU) N:o 447/2010 avatun tarjouskilpailun yhteydessä järjestetyssä seitsemännessätoista yksittäisessä tarjouskilpailussa

25

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2011/22/EU, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta bispyribacin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena (1)

26

 

*

Komission direktiivi 2011/23/EU, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta triflumuronin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena (1)

29

 

*

Komission direktiivi 2011/25/EU, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta bupirimaatin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ja päätöksen 2008/934/EY muuttamisesta (1)

32

 

*

Komission direktiivi 2011/26/EU, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta dietofenkarbin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ja päätöksen 2008/934/EY muuttamisesta (1)

37

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2011/138/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 28 päivänä helmikuuta 2011, neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettäviin kansallisiin asiantuntijoihin ja neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettävään kansalliseen sotilashenkilöstöön sovellettavista säännöistä tehdyillä päätöksillä 2003/479/EY ja 2007/829/EY säädettyjen korvausten tarkistamisesta annetun päätöksen 2010/248/EU muuttamisesta

41

 

 

2011/139/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 28 päivänä helmikuuta 2011, neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti otettaviin kansallisiin asiantuntijoihin ja neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettävään kansalliseen sotilashenkilöstöön sovellettavista säännöistä tehdyllä päätöksellä 2007/829/EY säädettyjen korvausten mukauttamisesta

43

 

 

2011/140/EU

 

*

Komission päätös, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2010, valtiontuesta C 27/09 (ex N 34/B/09) Talousarvioavustus, jonka Ranskan tasavalta aikoo toteuttaa France Télévisions -ryhmittymän hyväksi (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 4918)  (1)

44

 

 

2011/141/EU

 

*

Komission päätös, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2011, kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 täytäntöönpanosta keskinäisen avunannon osalta tehdyn päätöksen 2007/76/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 1165)  (1)

63

 

 

2011/142/EU

 

*

Komission päätös, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011, neuvoston direktiivin 96/16/EY soveltamissäännöksistä maitoa ja maitovalmisteita koskevien tilastotietojen keruussa tehdyn päätöksen 97/80/EY muuttamisesta (1)

66

 

 

2011/143/EU

 

*

Komission päätös, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011, etoksikiinin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja päätöksen 2008/941/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 1265)  (1)

71

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top