EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:057:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 57, 2. maaliskuuta 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2011.057.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 57

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
2. maaliskuu 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös 2011/133/YUTP, annettu 21 päivänä helmikuuta 2011, puitteiden luomista Montenegron osallistumiselle Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioihin koskevan Euroopan unionin ja Montenegron välisen sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä

1

Euroopan unionin ja Montenegron välinen sopimus puitteiden luomisesta Montenegron osallistumiselle Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioihin

2

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 201/2011, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2011, hyväksyttyyn raideliikenteen kalustoyksikön tyyppiin viittaavan tyypinmukaisuusvakuutuksen mallista (1)

8

 

*

Komission asetus (EU) N:o 202/2011, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2011, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 liitteen I muuttamisesta kalastustuotteiden määritelmän osalta ja komission asetuksen (EY) N:o 1010/2009 muuttamisesta ennakkoilmoitusten mallien, satamatarkastuksissa huomioon otettavien seikkojen ja alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen laatimien ja hyväksyttyjen saaliiden dokumentointijärjestelyjen osalta

10

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 203/2011, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

19

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2011/18/EU, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2011, rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY liitteiden II, V ja VI muuttamisesta (1)

21

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2011/134/EU

 

*

Komission päätös, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2010, C 4/03 (ex NN 102/02) valtiontuesta, jonka Italia on myöntänyt WAM SpA -yritykselle (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 1711 cor.)  (1)

29

 

 

2011/135/EU

 

*

Komission päätös, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2011, jäsenvaltioiden velvoittamisesta varmistamaan, että dimetyylifumaraatti-nimistä biosidia sisältäviä tuotteita ei saateta markkinoille eikä aseteta saataville markkinoilla, tehdyn päätöksen 2009/251/EY voimassaolon jatkamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 1174)  (1)

43

 

 

SUOSITUKSET

 

 

2011/136/EU

 

*

Komission suositus, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2011, ohjeista tietosuojasääntöjen täytäntöönpanemiseksi kuluttajasuojan yhteistyöjärjestelmässä (CPCS)

44

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

*

Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) sääntö nro 100 – Yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat ajoneuvojen hyväksyntää sähköiseen voimajärjestelmään sovellettavien erityisvaatimusten osalta

54

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top