EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:049:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 49, 24. helmikuuta 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2011.049.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 49

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
24. helmikuu 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 167/2011, annettu 21 päivänä helmikuuta 2011, tietynlaisen muun muassa Korean tasavallasta peräisin olevan polyeteenitereftalaatin tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden osittaisen välivaiheen tarkastelun päättämisestä

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 168/2011, annettu 23 päivänä helmikuuta 2011, asetuksen (EU) N:o 107/2010 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse rehun lisäaineen Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 käyttämisestä maduramisiiniammoniumia, monensiininatriumia, narasiinia tai robenidiinihydrokloridia sisältävässä rehussa (1)

4

 

*

Komission asetus (EU) N:o 169/2011, annettu 23 päivänä helmikuuta 2011, diklatsuriilin hyväksymisestä helmikanojen rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Janssen Pharmaceutica NV) (1)

6

 

*

Komission asetus (EU) N:o 170/2011, annettu 23 päivänä helmikuuta 2011, Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 -valmisteen hyväksymisestä (vieroitettujen) porsaiden rehun lisäaineena ja asetuksen (EY) N:o 1200/2005 muuttamisesta (hyväksynnän haltija Prosol SpA) (1)

8

 

*

Komission asetus (EU) N:o 171/2011, annettu 23 päivänä helmikuuta 2011, Aspergillus oryzaen DSM 14223 tuottaman 6-fytaasi (EC 3.1.3.26) -valmisteen hyväksymisestä siipikarjan ja sikaeläinten rehun lisäaineena ja asetuksen (EY) N:o 255/2005 muuttamisesta (hyväksynnän haltija DSM Nutritional Products Ltd., jota edustaa DSM Nutritional Products Sp. z o.o) (1)

11

 

*

Komission asetus (EU) N:o 172/2011, annettu 23 päivänä helmikuuta 2011, voin yksityiselle varastoinnille myönnettävän tuen määrän vahvistamisesta ennakolta vuodeksi 2011

14

 

*

Komission asetus (EU) N:o 173/2011, annettu 23 päivänä helmikuuta 2011, asetusten (EY) N:o 2095/2005, (EY) N:o 1557/2006, (EY) N:o 1741/2006, (EY) N:o 1850/2006, (EY) N:o 1359/2007, (EY) N:o 382/2008, (EY) N:o 436/2009, (EY) N:o 612/2009, (EY) N:o 1122/2009, (EY) N:o 1187/2009 ja (EU) N:o 479/2010 muuttamisesta maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn ilmoitusvelvoitteiden ja viljelijöiden suorien tukijärjestelmien osalta

16

 

*

Komission asetus (EU) N:o 174/2011, annettu 23 päivänä helmikuuta 2011, tietyistä Zimbabwea koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 314/2004 muuttamisesta

23

 

 

Komission asetus (EU) N:o 175/2011, annettu 23 päivänä helmikuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

31

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2011/15/EU, annettu 23 päivänä helmikuuta 2011, alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/59/EY muuttamisesta (1)

33

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2011/122/EU

 

*

Komission päätös, annettu 22 päivänä helmikuuta 2011, neuvoston päätöksessä 2001/822/EY vahvistetuista alkuperäsäännöistä poikkeamisesta Saint-Pierre ja Miquelonista tuotavien tiettyjen kalastustuotteiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 986)

37

 

 

2011/123/EU

 

*

Komission päätös, annettu 23 päivänä helmikuuta 2011, yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitetun asiakirja-aineiston täydellisyyden periaatteellisesta hyväksymisestä sedaksanin ja Bacillus firmus I-1582:n mahdolliseksi sisällyttämiseksi neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 989)  (1)

40

 

 

2011/124/EU

 

*

Komission päätös, annettu 23 päivänä helmikuuta 2011, yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitetun asiakirja-aineiston vaatimustenmukaisuuden periaatteellisesta hyväksymisestä etametsulfuronin mahdolliseksi sisällyttämiseksi neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 991)  (1)

42

 

 

IV   EY-sopimuksen, EU-sopimuksen ja Euratom-sopimuksen nojalla ennen 1. joulukuuta 2009 annetut säädökset

 

*

EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 305/09/KOL, tehty 8 päivänä heinäkuuta 2009, Notoddenin kunnan ja Becromal Norway AS:n välillä tehdystä sähkönmyyntisopimuksesta (Norja)

44

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EU) N:o 143/2011, annettu 17 päivänä helmikuuta 2011, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XIV muuttamisesta (EUVL L 44, 18.2.2011)

52

 

*

Oikaistaan komission asetus (EU) No 144/2011, annettu 17 päivänä helmikuuta 2011, sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista annetun asetuksen (EU) N:o 206/2010 muuttamisesta (EUVL L 44, 18.2.2011)

53

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top