Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:046:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 46, 19. helmikuuta 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2011.046.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 46

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
19. helmikuu 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 149/2011, annettu 18 päivänä helmikuuta 2011, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta IFRS-standardeihin tehtyjen parannusten osalta (1)

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 150/2011, annettu 18 päivänä helmikuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen III muuttamisesta tarhatun ja luonnonvaraisen riistan sekä tarhatun ja luonnonvaraisen riistan lihan osalta (1)

14

 

*

Komission asetus (EU) N:o 151/2011, annettu 18 päivänä helmikuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteen I muuttamisesta tarhatun riistan osalta (1)

17

 

*

Komission asetus (EU) N:o 152/2011, annettu 18 päivänä helmikuuta 2011, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Chosco de Tineo (SMM))

21

 

 

Komission asetus (EU) N:o 153/2011, annettu 18 päivänä helmikuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

23

 

 

Komission asetus (EU) N:o 154/2011, annettu 18 päivänä helmikuuta 2011, asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

25

 

 

Komission asetus (EU) N:o 155/2011, annettu 18 päivänä helmikuuta 2011, asetuksella (EY) N:o 620/2009 hallinnoitavassa korkealaatuisen naudanlihan tariffikiintiössä helmikuuta 2011 ensimmäisten seitsemän päivän aikana jätettyjen tuontitodistushakemusten myöntämisestä

27

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2011/110/EU

 

*

Komission päätös, annettu 15 päivänä syyskuuta 2010, valtiontuesta C 8/09 (ex N 357/08), jonka Italia aikoo myöntää Fri-El Acerra S.r.l:lle (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 6159)  (1)

28

 

 

2011/111/EU

 

*

Komission päätös, annettu 18 päivänä helmikuuta 2011, neuvoston direktiivin 92/66/ETY mukaisen luvan antamisesta Ranskalle kuljettaa yhden vuorokauden ikäisiä untuvikkoja ja munintavalmiita nuoria kanoja suojavyöhykkeeltä, joka on muodostettu Côtes d’Armorin departementtiin Newcastlen taudin puhkeamisen vuoksi (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 869)  (1)

44

 

 

2011/112/EU

 

*

Komission päätös, annettu 18 päivänä helmikuuta 2011, Kattegatin, Pohjanmeren, Skagerrakin, Englannin kanaalin itäosan, Skotlannin länsipuolisten vesien ja Irlanninmeren turskakantoja koskevasta erityisestä valvonta- ja tarkastusohjelmasta tehdyn päätöksen 2008/620/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 899)

46

 

 

2011/113/EU

 

*

Komission päätös, annettu 18 päivänä helmikuuta 2011, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta rahoitettuihin menoihin liittyvien Italian maksajaviraston tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä varainhoitovuoden 2006 osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 911)

47

 

 

2011/114/EU

 

*

Komission päätös, annettu 18 päivänä helmikuuta 2011, Itämeren turskakantoihin liittyvästä erityisestä valvonta- ja tarkastusohjelmasta tehdyn komission päätöksen 2008/589/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 938)

50

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

 

2011/115/EU

 

*

Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyllä Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksella 18 päivänä lokakuuta 2010 perustetun komitean päätös N:o 1/2010 liitteessä 1 olevan moottoriajoneuvoja koskevan 12 luvun muuttamisesta ja uuden biosidituotteita koskevan 18 luvun sisällyttämisestä liitteeseen 1

51

 

 

IV   EY-sopimuksen, EU-sopimuksen ja Euratom-sopimuksen nojalla ennen 1. joulukuuta 2009 annetut säädökset

 

*

EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 235/09/KOL, tehty 20 päivänä toukokuuta 2009, tilapäisestä pientukiohjelmasta (Norja)

59

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 640/2009, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanemisesta sähkömoottoreiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 191, 23.7.2009)

63

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top