EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:011:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 11, 15. tammikuuta 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2011.011.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 11

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
15. tammikuu 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 25/2011, annettu 14 päivänä tammikuuta 2011, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvien rajoittavien erityistoimenpiteiden toteuttamisesta Norsunluurannikon tilanteen vuoksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 560/2005 muuttamisesta

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 26/2011, annettu 14 päivänä tammikuuta 2011, E-vitamiinin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena (1)

18

 

 

Komission asetus (EU) N:o 27/2011, annettu 14 päivänä tammikuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

22

 

 

Komission asetus (EU) N:o 28/2011, annettu 14 päivänä tammikuuta 2011, vilja-alalla 16 päivästä tammikuuta 2011 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

24

 

 

Komission asetus (EU) N:o 29/2011, annettu 14 päivänä tammikuuta 2011, viljojen myyntihintojen vahvistamisesta asetuksella (EU) N:o 1017/2010 avattujen tarjouskilpailujen yhteydessä järjestetyissä neljänsissä yksittäisissä tarjouskilpailuissa

27

 

 

Komission asetus (EU) N:o 30/2011, annettu 14 päivänä tammikuuta 2011, asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

29

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2011/17/YUTP, annettu 11 päivänä tammikuuta 2011, Norsunluurannikkoon kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden jatkamisesta annetun neuvoston päätöksen 2010/656/YUTP muuttamisesta

31

 

*

Neuvoston päätös 2011/18/YUTP, annettu 14 päivänä tammikuuta 2011, Norsunluurannikkoon kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden jatkamisesta annetun neuvoston päätöksen 2010/656/YUTP muuttamisesta

36

 

 

2011/19/EU

 

*

Komission päätös, annettu 14 päivänä tammikuuta 2011, rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti siltä osin kuin on kyse tiivisteaineiden käytöstä rakennusten ja jalankulkukäytävien muissa kuin rakenteellisissa liitoksissa (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 62)  (1)

49

 

 

2011/20/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 13 päivänä joulukuuta 2010, Euroopan keskuspankin pääoman korottamisesta (EKP/2010/26)

53

 

 

2011/21/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 13 päivänä joulukuuta 2010, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääoman korotuksesta (EKP/2010/27)

54

 

 

2011/22/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 13 päivänä joulukuuta 2010, euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta (EKP/2010/28)

56

 

 

2011/23/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 31 päivänä joulukuuta 2010, Eesti Pankin suorittamasta Euroopan keskuspankin pääoman maksamisesta ja valuuttavarantosaamisten siirrosta sekä sen osuuksista Euroopan keskuspankin vararahastoihin ja varauksiin (EKP/2010/34)

58

 

 

SUOSITUKSET

 

 

2011/24/EU

 

*

Komission suositus, annettu 11 päivänä tammikuuta 2011, luotettavuustodistusten antamisesta puolustusalan yrityksille yhteisön sisällä tapahtuvia puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja koskevien ehtojen yksinkertaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/43/EY 9 artiklan mukaisesti (1)

62

 

 

2011/25/EU

 

*

Komission suositus, annettu 14 päivänä tammikuuta 2011, ohjeiden vahvistamisesta eron tekemiseen rehuaineiden, rehun lisäaineiden, biosidituotteiden ja eläinlääkkeiden välille (1)

75

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top