Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:341:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 341, 23. joulukuuta 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.341.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 341

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
23. joulukuuta 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1248/2010, annettu 21 päivänä joulukuuta 2010, tiettyjen Norjasta peräisin olevien, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1216/2009 tarkoitettujen maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettujen tavaroiden tuonnissa Euroopan unioniin sovellettavan tariffikiintiön avaamisesta vuodeksi 2011

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1249/2010, annettu 22 päivänä joulukuuta 2010, Euroopan kalatalousrahastosta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 498/2007 muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1250/2010, annettu 22 päivänä joulukuuta 2010, tiettyjen rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta Kongon demokraattista tasavaltaa koskevaa aseidenvientikieltoa rikkovia henkilöitä vastaan annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1183/2005 muuttamisesta

11

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1251/2010, 22 päivänä joulukuuta 2010, Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 329/2007 muuttamisesta

15

 

 

Komission asetus (EU) N:o 1252/2010, annettu 22 päivänä joulukuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

19

 

 

Komission asetus (EU) N:o 1253/2010, annettu 22 päivänä joulukuuta 2010, asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

21

 

 

Komission asetus (EU) N:o 1254/2010, annettu 22 päivänä joulukuuta 2010, vilja-alalla 1 päivästä tammikuuta 2011 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

23

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2010/798/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 20 päivänä joulukuuta 2010, alueiden komitean slovakialaisen jäsenen nimeämisestä

26

 

*

Neuvoston päätös 2010/799/YUTP, annettu 13 päivänä joulukuuta 2010, joukkotuhoaseista ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmistä vapaan alueen perustamiseen Lähi-idässä johtavien luottamusta lisäävien toimien tukemisesta joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon tukemiseksi

27

 

*

Neuvoston päätös 2010/800/YUTP, annettu 22 päivänä joulukuuta 2010, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja yhteisen kannan 2006/795/YUTP kumoamisesta

32

 

*

Neuvoston päätös 2010/801/YUTP, annettu 22 päivänä joulukuuta 2010, Norsunluurannikkoon kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden jatkamisesta annetun neuvoston päätöksen 2010/656/YUTP muuttamisesta

45

 

 

2010/802/EU

 

*

Komission päätös, annettu 21 päivänä joulukuuta 2010, vapautuksesta asetuksen (EY) N:o 1681/94 5 artiklan 2 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 1831/94 5 artiklan 2 kohdan mukaisen erityisen kertomuksen laatimisesta, kun kyseessä ovat tietyt epäsäännönmukaisuudet toimissa, joihin on saatu yhteisrahoitusta rakennerahastoista ja koheesiorahastosta ohjelmakaudella 2000–2006 (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 9244)

49

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 912/2010, annettu 22 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan GNSS-viraston perustamisesta, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1321/2004 kumoamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 683/2008 muuttamisesta (EUVL L 276, 20.10.2010)

52

 

*

Oikaistaan komission asetus (EU) N:o 176/2010, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2010, neuvoston direktiivin 92/65/ETY liitteen D muuttamisesta siemennesteen keräysasemien, siemennesteen varastointiasemien ja alkionsiirto- ja alkiontuotantoryhmien osalta sekä hevos-, lammas- ja vuohieläimiin kuuluvia luovuttajaeläimiä ja niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden käsittelyä koskevien edellytysten osalta (EUVL L 52, 3.3.2010)

52

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top