EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:336:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 336, 21. joulukuuta 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.336.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 336

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
21. joulukuuta 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1225/2010, annettu 13 päivänä joulukuuta 2010, EU:n aluksiin sovellettavien eräiden syvänmeren kalalajien kantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuosiksi 2011 ja 2012

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1226/2010, annettu 20 päivänä joulukuuta 2010, tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 muuttamisesta

13

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1227/2010, annettu 20 päivänä joulukuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 184/2005 täytäntöönpanosta maksutasetilastojen laatuperusteiden ja laatuselvitysten osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1055/2008 muuttamisesta

15

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1228/2010, annettu 15 päivänä joulukuuta 2010, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

17

 

 

Komission asetus (EU) N:o 1229/2010, annettu 20 päivänä joulukuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

20

 

 

Komission asetus (EU) N:o 1230/2010, annettu 20 päivänä joulukuuta 2010, asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

22

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2010/787/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 10 päivänä joulukuuta 2010, kilpailukyvyttömien kivihiilikaivosten sulkemisen helpottamiseksi annettavasta valtiontuesta

24

 

*

Neuvoston päätös 2010/788/YUTP, annettu 20 päivänä joulukuuta 2010, Kongon demokraattista tasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja yhteisen kannan 2008/369/YUTP kumoamisesta

30

 

 

2010/789/EU

 

*

Komission päätös, annettu 17 päivänä marraskuuta 2010, valtiontuesta C 1/10 – Belgia, kuolleiden eläinten poistamisesta ja tuhoamisesta Vallonian alueella sijaitsevilla maatiloilla aiheutuvien kustannusten kattamiseen tarkoitettu tuki (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7263)

43

 

 

2010/790/EU

 

*

Komission päätös, annettu 15 päivänä joulukuuta 2010, Euroopan unionin virkamiesten sekä väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden, joiden asemapaikka on unionin ulkopuolisessa maassa, palkkoihin 1 päivästä elokuuta 2009, 1 päivästä syyskuuta 2009, 1 päivästä lokakuuta 2009, 1 päivästä marraskuuta 2009, 1 päivästä joulukuuta 2009 ja 1 päivästä tammikuuta 2010 sovellettavien korjauskertoimien mukauttamisesta

50

 

 

2010/791/EU

 

*

Komission päätös, annettu 20 päivänä joulukuuta 2010, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XII olevan III kohdan 1 alakohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden luettelosta (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 8434)

55

 

 

2010/792/EU

 

*

Komission päätös, annettu 20 päivänä joulukuuta 2010, maatalousmaan hankintaa Unkarissa koskevan siirtymäkauden pidentämisestä (1)

60

 

 

2010/793/EU

 

*

Komission päätös, annettu 20 päivänä joulukuuta 2010, Tšekissä käytettävien sianruhojen luokitusmenetelmien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 2005/1/EY muuttamisesta sianruhojen tarjontamuodon osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 9187)

62

 

 

SUUNTAVIIVAT

 

 

2010/794/EU

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 13 päivänä joulukuuta 2010, eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä annettujen suuntaviivojen EKP/2000/7 muuttamisesta (EKP/2010/30)

63

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 692/2008, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2008, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täytäntöönpanosta ja muuttamisesta (EUVL L 199, 28.7.2008)

68

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top