Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:335:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 335, 18. joulukuuta 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.335.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 335

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
18. joulukuuta 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2010/783/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 29 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

1

Pöytäkirja Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta

3

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1212/2010, annettu 29 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien jakamisesta

19

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1213/2010, annettu 16 päivänä joulukuuta 2010, kansallisten sähköisten maantiekuljetusyritysrekisterien yhteenliittämistä koskevista yhteisistä säännöistä (1)

21

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1214/2010, annettu 17 päivänä joulukuuta 2010, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Carota Novella di Ispica (SMM))

30

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1215/2010, annettu 17 päivänä joulukuuta 2010, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Montoro-Adamuz (SAN))

32

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1216/2010, annettu 17 päivänä joulukuuta 2010, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suurten muutosten hyväksymisestä (Welsh Lamb (SMM))

34

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1217/2010, annettu 14 päivänä joulukuuta 2010, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tutkimus- ja kehityssopimusten tiettyihin ryhmiin (1)

36

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1218/2010, annettu 14 päivänä joulukuuta 2010, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamisesta erikoistumissopimusten tiettyihin ryhmiin (1)

43

 

 

Komission asetus (EU) N:o 1219/2010, annettu 17 päivänä joulukuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

48

 

 

Komission asetus (EU) N:o 1220/2010, annettu 17 päivänä joulukuuta 2010, viljojen myyntihintojen vahvistamisesta asetuksella (EU) N:o 1017/2010 avattujen tarjouskilpailujen yhteydessä järjestetyissä kolmansissa yksittäisissä tarjouskilpailuissa

50

 

 

Komission asetus (EU) N:o 1221/2010, annettu 17 päivänä joulukuuta 2010, asetuksella (EY) N:o 533/2007 avatuissa tariffikiintiöissä joulukuun 2010 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

52

 

 

Komission asetus (EU) N:o 1222/2010, annettu 17 päivänä joulukuuta 2010, asetuksella (EY) N:o 539/2007 avatuissa tariffikiintiöissä joulukuun 2010 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen eräitä muna- ja ovalbumiinialan tuotteita koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

54

 

 

Komission asetus (EU) N:o 1223/2010, annettu 17 päivänä joulukuuta 2010, asetuksella (EY) N:o 1384/2007 avatussa tariffikiintiössä joulukuun 2010 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen Israelista peräisin olevaa siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

56

 

 

Komission asetus (EU) N:o 1224/2010, annettu 17 päivänä joulukuuta 2010, asetuksella (EY) N:o 1385/2007 avatussa tariffikiintiössä joulukuuta 2010 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

58

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2010/784/YUTP, annettu 17 päivänä joulukuuta 2010, palestiinalaisalueilla toteutettavasta Euroopan unionin poliisioperaatiosta (EUPOL COPPS)

60

 

 

2010/785/EU

 

*

Komission päätös, annettu 17 päivänä joulukuuta 2010, yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitetun asiakirja-aineiston vaatimustenmukaisuuden periaatteellisesta hyväksymisestä pyriofenonin mahdolliseksi sisällyttämiseksi neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 9076)  (1)

64

 

 

2010/786/EU

 

*

Komission päätös, annettu 17 päivänä joulukuuta 2010, poikkeuksien myöntämisestä koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien tilastojen tuottamisesta ja kehittämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 452/2008 täytäntöönpanoon Belgialle, Saksalle, Virolle, Irlannille, Kreikalle, Espanjalle, Ranskalle, Italialle, Unkarille, Maltalle, Puolalle, Portugalille, Suomelle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 9126)

66

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top