Help Print this page 

Document L:2010:298:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, L 298, 16. marraskuuta 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.298.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 298

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
16. marraskuuta 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1032/2010, annettu 15 päivänä marraskuuta 2010, Norsunluurannikolle annettavan sotilaalliseen toimintaan liittyvän avun rajoittamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 174/2005 muuttamisesta

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1033/2010, annettu 15 päivänä marraskuuta 2010, asetuksen (EY) N:o 1505/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse lammas- ja vuohieläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin yhteydessä suoritettavien tarkastusten tuloksia koskevista jäsenvaltioiden vuotuisista kertomuksista (1)

5

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1034/2010, annettu 15 päivänä marraskuuta 2010, asetuksen (EY) N:o 1082/2003 muuttamisesta nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintivaatimuksia koskevien tarkastusten osalta (1)

7

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1035/2010, annettu 15 päivänä marraskuuta 2010, väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan melamiinin tuonnissa

10

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1036/2010, annettu 15 päivänä marraskuuta 2010, Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin olevan zeoliitti A -jauheen tuontia koskevan väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta

27

 

 

Komission asetus (EU) N:o 1037/2010, annettu 15 päivänä marraskuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

44

 

 

Komission asetus (EU) N:o 1038/2010, annettu 15 päivänä marraskuuta 2010, vilja-alalla 16 päivästä marraskuuta 2010 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

46

 

 

Komission asetus (EU) N:o 1039/2010, annettu 15 päivänä marraskuuta 2010, asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

49

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2010/690/EU

 

*

Komission päätös, annettu 4 päivänä elokuuta 2010, valtiontuesta C 40/08 (ex N 163/08), jonka Puola on toteuttanut PZL Hydral S.A.:n hyväksi (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 5406)  (1)

51

 

 

2010/691/EU

 

*

Komission päätös, annettu 15 päivänä marraskuuta 2010, poikkeuksen myöntämisestä Tšekille Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä tehdyn päätöksen 2006/679/EY soveltamisesta Strančicen ja České Budějovicen välisellä radalla (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7789)

85

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EU) N:o 1015/2010, annettu 10 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien pyykinpesukoneiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 293, 11.11.2010)

87

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top