EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:290:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 290, 06. marraskuuta 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.290.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 290

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
6. marraskuuta 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 997/2010, annettu 5 päivänä marraskuuta 2010, tiettyjen luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien yksilöiden unioniin tuonnin kieltämisestä toistaiseksi

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 998/2010, annettu 5 päivänä marraskuuta 2010, Enterococcus faecium DSM 7134 -valmisteen hyväksymisestä broilereiden rehun lisäaineena (luvanhaltija Lactosan GmbH & Co KG) (1)

22

 

*

Komission asetus (EU) N:o 999/2010, annettu 5 päivänä marraskuuta 2010, Aspergillus oryzaen (DSM 17594) tuottaman 6-fytaasin (EC 3.1.3.26) hyväksymisestä emakkojen rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija on DSM Nutritional Products Ltd) (1)

24

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1000/2010, annettu 3 päivänä marraskuuta 2010, asetuksista (EY) N:o 2402/96, (EY) N:o 2058/96, (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1918/2006, (EY) N:o 1964/2006, (EY) N:o 27/2008, (EY) N:o 1067/2008 ja (EY) N:o 828/2009 poikkeamisesta bataattien, maniokkitärkkelyksen, maniokin, viljan, riisin, sokerin ja oliiviöljyn tariffikiintiöitä koskevien tuontitodistushakemusten jättöpäivien ja tuontitodistusten myöntämispäivien osalta vuonna 2011 ja asetuksista (EY) N:o 382/2008, (EY) N:o 1518/2003, (EY) N:o 596/2004, (EY) N:o 633/2004 ja (EY) N:o 951/2006 poikkeamisesta naudanliha-, sianliha-, muna- ja siipikarjanliha-alojen sekä kiintiön ulkopuolisen sokerin ja isoglukoosin vientitodistusten myöntämispäivien osalta vuonna 2011

26

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1001/2010, annettu 5 päivänä marraskuuta 2010, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 138. kerran

33

 

 

Komission asetus (EU) N:o 1002/2010, annettu 5 päivänä marraskuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

37

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2010/670/EU

 

*

Komission päätös, annettu 3 päivänä marraskuuta 2010, sellaisten kaupallisten demonstrointihankkeiden, joiden tavoitteena on ympäristön kannalta turvallinen hiilidioksidin talteenotto ja geologinen varastointi, ja innovatiivisia uusiutuviin energialähteisiin liittyviä teknologioita käsittelevien demonstrointihankkeiden rahoittamista koskevista perusteista ja toimenpiteistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/87/EY perustetun yhteisön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän yhteydessä (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7499)

39

 

 

2010/671/EU

 

*

Komission päätös, annettu 5 päivänä marraskuuta 2010, jäsenvaltioiden mahdollisuudesta pidentää uuden tehoaineen spirotetramaatin väliaikaisia lupia (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7437)  (1)

49

 

 

2010/672/EU

 

*

Komission päätös, annettu 5 päivänä marraskuuta 2010, yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitetun asiakirja-aineiston vaatimustenmukaisuuden periaatteellisesta hyväksymisestä penflufeenin ja fluksapyroksadin mahdolliseksi sisällyttämiseksi neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7439)  (1)

51

 

 

2010/673/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 2 päivänä marraskuuta 2010, TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/7 muuttamisesta (EKP/2010/19)

53

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top