EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:279:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 279, 23. lokakuuta 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.279.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 279

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
23. lokakuuta 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2010/631/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 13 päivänä syyskuuta 2010, Välimeren merellisen ympäristön ja rannikkoalueiden suojelemista koskevaan yleissopimukseen liittyvän Välimeren rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 955/2010, annettu 22 päivänä lokakuuta 2010, asetuksen (EY) N:o 798/2008 muuttamisesta Newcastlen taudin vastaisten rokotteiden käytön osalta (1)

3

 

*

Komission asetus (EU) N:o 956/2010, annettu 22 päivänä lokakuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen X muuttamisesta pikatestien luettelon osalta (1)

10

 

*

Komission asetus (EU) N:o 957/2010, annettu 22 päivänä lokakuuta 2010, tiettyjen sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien terveysväitteiden hyväksynnästä ja hyväksynnän epäämisestä (1)

13

 

*

Komission asetus (EU) N:o 958/2010, annettu 22 päivänä lokakuuta 2010, muun kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavan elintarvikkeita koskevan terveysväitteen hyväksynnän epäämisestä (1)

18

 

 

Komission asetus (EU) N:o 959/2010, annettu 22 päivänä lokakuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

20

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2010/69/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2010, elintarvikkeiden muista lisäaineista kuin väri- ja makeutusaineista annetun Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston direktiivin 95/2/EY liitteiden muuttamisesta (1)

22

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2010/632/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 15 päivänä lokakuuta 2010, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean romanialaisen jäsenen nimeämisestä 21 päivänä syyskuuta 2010 alkavaksi ja 20 päivänä syyskuuta 2015 päättyväksi kaudeksi

32

 

 

2010/633/EU

 

*

Komission päätös, annettu 22 päivänä lokakuuta 2010, rutiinirokotusohjelmien yhteydessä Newcastlen taudin torjunnassa käytettävien rokotteiden perusteista tehdyn päätöksen 93/152/ETY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7109)  (1)

33

 

 

2010/634/EU

 

*

Komission päätös, annettu 22 päivänä lokakuuta 2010, EU:n päästökauppajärjestelmässä koko unionille vuotta 2013 varten myönnettävien päästöoikeuksien määrän mukauttamisesta ja komission päätöksen 2010/384/EU kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7180)

34

 

 

SUOSITUKSET

 

 

2010/635/Euratom

 

*

Komission suositus, annettu 11 päivänä lokakuuta 2010, Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan soveltamisesta

36

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

 

2010/636/EU

 

*

EU:n ja Kroatian vakautus- ja assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2010, annettu 25 päivänä toukokuuta 2010, Kroatian osallistumisesta Euroopan unionin perusoikeusviraston toimintaan tarkkailijana ja tähän osallistumiseen liittyvistä edellytyksistä

68

 

 

2010/637/EU

 

*

Tulliyhteistyösekakomitean päätös N:o 1/2010, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2010, yhteistyöstä ja keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta tulliasioissa tehdyn Euroopan yhteisön ja Japanin välisen sopimuksen 21 artiklan mukaisesti valtuutettuja talouden toimijoita koskevien ohjelmien vastavuoroisesta tunnustamisesta Euroopan unionissa ja Japanissa

71

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top