EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:253:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 253, 28. syyskuuta 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.253.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 253

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
28. syyskuu 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 848/2010, annettu 27 päivänä syyskuuta 2010, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 63 artiklan 2 kohdan a alakohdasta poikkeamisesta markkinointivuonna 2010/2011 ylijäämäsokerin siirtämistä koskevien ilmoitusten päivämäärien osalta

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 849/2010, annettu 27 päivänä syyskuuta 2010, jätetilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2150/2002 muuttamisesta (1)

2

 

*

Komission asetus (EU) N:o 850/2010, annettu 27 päivänä syyskuuta 2010, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien magnesiittitiilien tuonnissa annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 1659/2005 liittyvän uutta viejää koskevan tarkastelun vireillepanosta, yhden kyseisen maan viejän tuotteiden tuontiin sovellettavan tullin kumoamisesta ja tällaisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

42

 

*

Komission asetus (EU) N:o 851/2010, annettu 27 päivänä syyskuuta 2010, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 136. kerran

46

 

 

Komission asetus (EU) N:o 852/2010, annettu 27 päivänä syyskuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

48

 

 

Komission asetus (EU) N:o 853/2010, annettu 27 päivänä syyskuuta 2010, asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

50

 

 

Komission asetus (EU) N:o 854/2010, annettu 27 päivänä syyskuuta 2010, jakokertoimen vahvistamisesta 8 päivän ja 14 päivän syyskuuta 2010 välisenä aikana haettujen sokerialan tuotteiden tuontitodistusten myöntämiseksi eräissä tariffikiintiöissä sekä tällaisten hakemusten jättämisen keskeyttämisestä

52

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2010/573/YUTP, annettu 27 päivänä syyskuuta 2010, Moldovan tasavallan Transnistrian alueen johtoon kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä

54

 

 

2010/574/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 21 päivänä syyskuuta 2010, niille jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, myönnettävien ERVV-lainojen hallinnoimisesta (EKP/2010/15)

58

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

 

2010/575/EU

 

*

EU–Jordania-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2010, annettu 16 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan Euro–Välimeri-sopimuksen käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (alkuperätuotteet) määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevassa pöytäkirjassa 3 olevan 15 artiklan 7 kohdan muuttamisesta

60

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top