Help Print this page 

Document L:2010:233:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, L 233, 03. syyskuuta 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.233.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 233

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
3. syyskuu 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 774/2010, annettu 2 päivänä syyskuuta 2010, siirtoverkonhaltijoiden välisiä korvauksia ja siirtomaksujen määrittämiseen liittyviä yhteisiä sääntelyperiaatteita koskevista suuntaviivoista (1)

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 775/2010, annettu 2 päivänä syyskuuta 2010, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Los Pedroches (SAN))

7

 

*

Komission asetus (EU) N:o 776/2010, annettu 2 päivänä syyskuuta 2010, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Génisse Fleur d’Aubrac (SMM))

9

 

*

Komission asetus (EU) N:o 777/2010, annettu 2 päivänä syyskuuta 2010, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suurten muutosten hyväksymisestä (Prosciutto Toscano (SAN))

11

 

*

Komission asetus (EU) N:o 778/2010, annettu 2 päivänä syyskuuta 2010, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suurten muutosten hyväksymisestä (Mela Val di Non (SAN))

13

 

*

Komission asetus (EU) N:o 779/2010, annettu 2 päivänä syyskuuta 2010, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän vähäisten muutosten hyväksymisestä (Thüringer Rotwurst (SMM))

15

 

*

Komission asetus (EU) N:o 780/2010, annettu 2 päivänä syyskuuta 2010, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän vähäisten muutosten hyväksymisestä (Thüringer Leberwurst (SMM))

19

 

 

Komission asetus (EU) N:o 781/2010, annettu 2 päivänä syyskuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

23

 

 

Komission asetus (EU) N:o 782/2010, annettu 2 päivänä syyskuuta 2010, asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

25

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2010/61/EU, annettu 2 päivänä syyskuuta 2010, vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/68/EY liitteiden mukauttamisesta tieteen ja tekniikan kehitykseen ensimmäisen kerran (1)

27

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top