EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:213:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 213, 13. elokuuta 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.213.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 213

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
13. elokuu 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 724/2010, annettu 12 päivänä elokuuta 2010, tietyille kalastuksille Pohjanmerellä ja Skagerrakissa asetettujen reaaliaikaisten kalastuskieltojen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 725/2010, annettu 12 päivänä elokuuta 2010, eräiden vuonna 2009 neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti pidätettyjen määrien lisäämisestä vuoden 2010 kalastuskiintiöihin

6

 

*

Komission asetus (EU) N:o 726/2010, annettu 12 päivänä elokuuta 2010, toimista, joiden tavoitteena on parantaa mehiläistuotteiden tuotannon ja kaupan pitämisen edellytyksiä, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 797/2004 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 917/2004 muuttamisesta

29

 

*

Komission asetus (EU) N:o 727/2010, annettu 6 päivänä elokuuta 2010, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

31

 

 

Komission asetus (EU) N:o 728/2010, annettu 12 päivänä elokuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

33

 

 

Komission asetus (EU) N:o 729/2010, annettu 12 päivänä elokuuta 2010, asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

35

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2010/52/EU, annettu 11 päivänä elokuuta 2010, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden matkustajan istuimia koskevan neuvoston direktiivin 76/763/ETY ja pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tietyistä osista ja ominaisuuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/144/EY muuttamisesta niiden teknisten säännösten mukauttamiseksi (1)

37

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2010/452/YUTP, annettu 12 päivänä elokuuta 2010, Georgiassa toteutettavasta Euroopan unionin tarkkailuoperaatiosta, EUMM Georgia

43

 

 

2010/453/EU

 

*

Komission päätös, annettu 3 päivänä elokuuta 2010, ihmiskudosten ja -solujen alalla järjestettävien tarkastusten ja valvontatoimenpiteiden ehtoja sekä tarkastuksiin ja valvontatoimenpiteisiin osallistuvien virkamiesten koulutusta ja pätevyyttä koskevien ohjeiden laatimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/23/EY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 5278)  (1)

48

 

 

2010/454/EU

 

*

Komission päätös, annettu 12 päivänä elokuuta 2010, muiden maataloustuotteiden kuin sokerin ylijäämävarastojen määrittämisestä ja niiden poistamisesta aiheutuvista taloudellisista seurauksista Bulgarian ja Romanian liittymisen vuoksi (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 5524)

51

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top