Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:210:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 210, 11. elokuuta 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.210.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 210

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
11. elokuu 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 715/2010, annettu 10 päivänä elokuuta 2010, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 muuttamisesta kansantalouden tilinpidon mukauttamiseksi tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 ja tilastollisen toimialoittaisen tuoteluokituksen (CPA) tarkistuksen vuoksi

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 716/2010, annettu 6 päivänä elokuuta 2010, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

22

 

*

Komission asetus (EU) N:o 717/2010, annettu 6 päivänä elokuuta 2010, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

24

 

 

Komission asetus (EU) N:o 718/2010, annettu 10 päivänä elokuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

26

 

 

Komission asetus (EU) N:o 719/2010, annettu 10 päivänä elokuuta 2010, asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

28

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2010/50/EU, annettu 10 päivänä elokuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta datsometin lisäämiseksi tehoaineena liitteeseen I (1)

30

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2010/437/YUTP, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan unionin sotilasoperaatiosta, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä, hyväksytyn yhteisen toiminnan 2008/851/YUTP muuttamisesta

33

 

 

2010/438/EU

 

*

Komission päätös, annettu 10 päivänä elokuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 mukaisia, tiettyjen hyödynnettäviksi tarkoitettujen jätteiden siirtoja Bulgariaan koskevien vastalauseiden esittämisen osalta Bulgarialle myönnetyn poikkeusajan pidentämisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 5434)  (1)

35

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan neuvoston päätös 2010/397/EU, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2010, Euroopan unionin ja Salomonsaarten välisen kalastuskumppanuussopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 190, 22.7.2010)

36

 

*

Oikaistaan neuvoston direktiivi 2010/45/EU, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2010, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta laskutussääntöjen osalta (EUVL L 189, 22.7.2010)

36

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top