Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:174:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 174, 09. heinäkuuta 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.174.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 174

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
9. heinäkuu 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 599/2010 annettu 8 päivänä heinäkuuta 2010, kalastustoimia koskevien tietojen sähköisestä kirjaamisesta ja toimittamisesta sekä kaukohavaintokeinoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1966/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 1566/2007 kumoamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1077/2008 muuttamisesta

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 600/2010, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse lisäyksistä ja muutoksista esimerkkeihin sukua olevista lajikkeista tai muista tuotteista, joihin sovelletaan samaa jäämien enimmäismäärää (1)

18

 

 

Komission asetus (EU) N:o 601/2010, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

40

 

 

Komission asetus (EU) N:o 602/2010, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2010, voin vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksella (EU) N:o 446/2010 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn yhteydessä järjestetyssä kolmannessa yksittäisessä tarjouskilpailussa

42

 

 

Komission asetus (EU) N:o 603/2010, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2010, vähimmäismyyntihinnan vahvistamatta jättämisestä asetuksella (EU) N:o 447/2010 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn yhteydessä järjestetyssä rasvattoman maitojauheen myyntiä koskevassa kolmannessa yksittäisessä tarjouskilpailussa

43

 

 

Komission asetus (EU) N:o 604/2010, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2010, asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

44

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2010/380/EU

 

*

Komission päätös, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2010, päätöksen 2008/840/EY muuttamisesta Anoplophora chinensis (Forster) -organismin unioniin kulkeutumisen estämistä koskevien hätätoimenpiteiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 4546)

46

 

 

2010/381/EU

 

*

Komission päätös, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2010, Intiasta tuotaviin ihmisravinnoksi tarkoitettuja vesiviljelytuotteita sisältäviin lähetyksiin sovellettavista kiireellisistä toimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 4563)  (1)

51

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top