EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:161:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 161, 29. kesäkuuta 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.161.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 161

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
29. kesäkuu 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2010/360/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2010, Euroopan yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä

1

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EU) N:o 562/2010, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

2

 

 

Komission asetus (EU) N:o 563/2010, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2010, asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

4

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2010/42/EU, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2010, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta FEN 560:n (sarviapilan siemenjauhe) sisällyttämiseksi siihen tehoaineena (1)

6

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2010/361/EU

 

*

Komission päätös, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2010, Israelin tunnustamisesta merenkulkijoiden koulutuksen ja pätevyyskirjojen myöntämisen osalta pätevyyskirjojen tunnustamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 4227)

9

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/128/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi (EUVL L 309, 24.11.2009)

11

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1135/2009, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, Kiinasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen tiettyjen tuotteiden tuontia koskevien erityisten edellytysten käyttöön ottamisesta ja päätöksen 2008/789/EY kumoamisesta (EUVL L 311, 26.11.2009)

12

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1120/2009, annettu 29 päivänä lokakuuta 2009, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 III osastossa säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 316, 2.12.2009)

12

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top