Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:154:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 154, 19. kesäkuuta 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.154.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 154

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
19. kesäkuu 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 530/2010, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2010, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Gyulai kolbász / Gyulai pároskolbász (SMM))

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 531/2010, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2010, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Csabai kolbász / Csabai vastagkolbász (SMM))

3

 

*

Komission asetus (EU) N:o 532/2010, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2010, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 423/2007 muuttamisesta

5

 

 

Komission asetus (EU) N:o 533/2010, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

9

 

 

Komission asetus (EU) N:o 534/2010, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2010, sokerialan tuotteiden tuontitodistushakemusten jättämisen keskeyttämisestä eräissä tariffikiintiöissä

11

 

 

Komission asetus (EU) N:o 535/2010, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2010, asetuksella (EY) N:o 533/2007 avatuissa tariffikiintiöissä kesäkuun 2010 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

13

 

 

Komission asetus (EU) N:o 536/2010, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2010, asetuksella (EY) N:o 539/2007 avatuissa tariffikiintiöissä kesäkuun 2010 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen eräitä muna- ja ovalbumiinialan tuotteita koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

15

 

 

Komission asetus (EU) N:o 537/2010, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2010, asetuksella (EY) N:o 1385/2007 avatussa tariffikiintiössä kesäkuun 2010 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

17

 

 

Komission asetus (EU) N:o 538/2010, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2010, asetuksella (EY) N:o 1384/2007 avatussa tariffikiintiössä kesäkuun 2010 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen Israelista peräisin olevaa siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

19

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2010/38/EU, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2010, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta sulfuryylifluoridin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena (1)

21

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2010/337/EU

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2010, Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti

24

 

 

2010/338/EU

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2010, Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti

25

 

 

2010/339/EU

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2010, Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti

26

 

 

2010/340/EU

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2010, Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti

27

 

 

2010/341/YUTP

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös EUPOL Afganistan/2/2010, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2010, EUPOL Afganistan -operaation johtajan nimittämisestä

28

 

 

2010/342/EU

 

*

Komission päätös, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2010, Banque de Francen vapauttamisesta luottoluokituslaitoksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 soveltamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 3853)  (1)

29

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission direktiivi 2009/74/EY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2009, neuvoston direktiivien 66/401/ETY, 66/402/ETY, 2002/55/EY ja 2002/57/EY muuttamisesta kasvien kasvitieteellisten nimien ja muiden organismien tieteellisten nimien osalta sekä direktiivien 66/401/ETY, 66/402/ETY ja 2002/57/EY eräiden liitteiden muuttamisesta tieteellisen ja teknisen tiedon kehityksen edellyttämällä tavalla (EUVL L 166, 27.6.2009)

31

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top