Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:125:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 125, 21. toukokuuta 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.125.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 125

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
21. toukokuu 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Muutos 14 päivänä marraskuuta 1975 tehtyyn TIR-carnet’isiin merkittyjen tavaroiden kansainvälistä kuljetusta koskevaan tulliyleissopimukseen (TIR-yleissopimukseen) – YK:n tallettajan ilmoituksen C.N.387.2009.TREATIES-3 mukaan seuraava kaikkia sopimuspuolia koskeva muutos on tullut voimaan 1 päivänä lokakuuta 2009

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 428/2010, annettu 20 päivänä toukokuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/16/EY 14 artiklan täytäntöönpanosta alusten laajennettujen tarkastusten osalta (1)

2

 

*

Komission asetus (EU) N:o 429/2010, annettu 20 päivänä toukokuuta 2010, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Pemento de Oímbra (SMM))

8

 

*

Komission asetus (EU) N:o 430/2010, annettu 20 päivänä toukokuuta 2010, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta

10

 

 

Komission asetus (EU) N:o 431/2010, annettu 20 päivänä toukokuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

19

 

 

Komission asetus (EU) N:o 432/2010, annettu 20 päivänä toukokuuta 2010, maidon ja maitotuotteiden vientitukien vahvistamisesta

21

 

 

Komission asetus (EU) N:o 433/2010, annettu 20 päivänä toukokuuta 2010, voin vientituen myöntämättä jättämisestä asetuksessa (EY) N:o 619/2008 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

25

 

 

Komission asetus (EU) N:o 434/2010, annettu 20 päivänä toukokuuta 2010, rasvattoman maitojauheen vientituen myöntämättä jättämisestä asetuksessa (EY) N:o 619/2008 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

26

 

 

Komission asetus (EU) N:o 435/2010, annettu 20 päivänä toukokuuta 2010, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin maitoon ja maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

27

 

 

Komission asetus (EU) N:o 436/2010, annettu 20 päivänä toukokuuta 2010, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha- ja muna-alalla sekä muna-albumiinille ja asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

30

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2010/282/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 19 päivänä tammikuuta 2010, liiallisen alijäämän olemassaolosta Itävallassa

32

 

 

2010/283/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 19 päivänä tammikuuta 2010, liiallisen alijäämän olemassaolosta Belgiassa

34

 

 

2010/284/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 19 päivänä tammikuuta 2010, liiallisen alijäämän olemassaolosta Tšekissä

36

 

 

2010/285/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 19 päivänä tammikuuta 2010, liiallisen alijäämän olemassaolosta Saksassa

38

 

 

2010/286/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 19 päivänä tammikuuta 2010, liiallisen alijäämän olemassaolosta Italiassa

40

 

 

2010/287/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 19 päivänä tammikuuta 2010, liiallisen alijäämän olemassaolosta Alankomaissa

42

 

 

2010/288/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 19 päivänä tammikuuta 2010, liiallisen alijäämän olemassaolosta Portugalissa

44

 

 

2010/289/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 19 päivänä tammikuuta 2010, liiallisen alijäämän olemassaolosta Sloveniassa

46

 

 

2010/290/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 19 päivänä tammikuuta 2010, liiallisen alijäämän olemassaolosta Slovakiassa

48

 

 

2010/291/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 19 päivänä tammikuuta 2010, sen toteamisesta, onko Kreikka toteuttanut 27 päivänä huhtikuuta 2009 annetun neuvoston suosituksen mukaisia tuloksellisia toimia

50

 

 

2010/292/YUTP

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös EUPOL Afganistan/1/2010, annettu 18 päivänä toukokuuta 2010, EUPOL Afganistan -operaation väliaikaisen johtajan nimittämisestä (2010/ /YUTP)

52

 

 

2010/293/EU

 

*

Komission päätös, annettu 20 päivänä toukokuuta 2010, sisäisen turvallisuuden ja siviiliturvallisuuden alan tutkimusta koskeviin yhteistyötoimiin sovellettavasta Euroopan komission ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välisestä täytäntöönpanojärjestelystä

53

Euroopan komission ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välinen täytäntöönpanojärjestely sisäistä turvallisuutta ja siviiliturvallisuutta koskevan tutkimuksen alalla toteutettavia yhteistyötoimia varten

54

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top