Help Print this page 

Document L:2010:107:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, L 107, 29. huhtikuuta 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.107.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 107

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
29. huhtikuu 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 363/2010, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2010, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen muun muassa Malesiasta peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen putkien liitososien tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 1001/2008 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 364/2010, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2010, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien viimeisteltyjen polyesterifilamenttikankaiden tuonnissa sekä kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1487/2005 muuttamisesta

6

 

*

Komission asetus (EU) N:o 365/2010, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2010, elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 2073/2005 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse enterobakteerien esiintymisestä pastöroidussa maidossa ja muissa pastöroiduissa nestemäisissä maitotuotteissa sekä Listeria monocytogenes -bakteerin esiintymisestä elintarvikekäyttöön tarkoitetussa suolassa (1)

9

 

*

Komission asetus (EU) N:o 366/2010, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2010, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 125. kerran

12

 

 

Komission asetus (EU) N:o 367/2010, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

15

 

 

Komission asetus (EU) N:o 368/2010, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2010, asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

17

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2010/241/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2010, alueiden komitean alankomaalaisen varajäsenen nimeämisestä

19

 

 

2010/242/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2010, alueiden komitean itävaltalaisen jäsenen ja itävaltalaisen varajäsenen nimeämisestä

20

 

 

2010/243/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2010, alueiden komitean espanjalaisen varajäsenen nimeämisestä

21

 

 

2010/244/EU

 

*

Komission päätös, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2010, yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitettujen asiakirja-aineistojen vaatimustenmukaisuuden periaatteellisesta hyväksymisestä 1,4-dimetyylinaftaleenin ja syflumetofeenin mahdolliseksi sisällyttämiseksi neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 2518)  (1)

22

 

 

2010/245/EU

 

*

Komission päätös, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2010, osittaisen poikkeuksen myöntämisestä Ranskalle Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ”liikkuva kalusto – melu” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä tehtyyn komission päätökseen 2006/66/EY ja Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ”liikkuva kalusto – tavaraliikenteen vaunut” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä tehtyyn komission päätökseen 2006/861/EY (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 2588)

24

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top