Help Print this page 

Document L:2010:105:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, L 105, 27. huhtikuuta 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.105.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 105

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
27. huhtikuu 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 356/2010, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2010, tiettyihin luonnollisiin henkilöihin tai oikeushenkilöihin, yhteisöihin tai elimiin kohdistuvien rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta Somalian tilanteen vuoksi

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 357/2010, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2010, yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi 4 päivänä maaliskuuta 2010 annetun asetuksen (EU) N:o 185/2010 muuttamisesta (1)

10

 

*

Komission asetus (EU) N:o 358/2010, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2010, yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi 4 päivänä maaliskuuta 2010 annetun asetuksen (EU) N:o 185/2010 muuttamisesta (1)

12

 

 

Komission asetus (EU) N:o 359/2010, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

15

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2010/231/YUTP, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2010, Somaliaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja yhteisen kannan 2009/138/YUTP kumoamisesta

17

 

*

Neuvoston päätös 2010/232/YUTP, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2010, Burmaan/Myanmariin kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta

22

 

 

2010/233/EU

 

*

Komission päätös, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2010, eurooppalaisen sopimusoikeuden alan yhteistä viitekehystä käsittelevän asiantuntijaryhmän perustamisesta

109

 

 

2010/234/EU

 

*

Komission päätös, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2010, osittaisen poikkeuksen myöntämisestä Luxemburgille Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ”liikkuva kalusto – melu” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä tehtyyn komission päätökseen 2006/66/EY ja Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ”liikkuva kalusto – tavaraliikenteen vaunut” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä tehtyyn komission päätökseen 2006/861/EY (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 2546)

112

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top