EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:084:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 84, 31. maaliskuuta 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.084.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 84

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
31. maaliskuu 2010


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Neuvoston direktiivi 2010/24/EU, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2010, keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 270/2010, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2010, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta muun muassa Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien silityslautojen tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 452/2007 muuttamisesta

13

 

*

Komission asetus (EU) N:o 271/2010, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2010, neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttamisesta Euroopan unionin luonnonmukaista tuotantoa osoittavan tunnuksen osalta

19

 

*

Komission asetus (EU) N:o 272/2010, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2010, Basmati-riisin tuontiin sovellettavista erityissäännöistä ja sen alkuperän määrittämistä koskevasta siirtymäkauden valvontajärjestelmästä annetun komission asetuksen (EY) N:o 972/2006 muuttamisesta

23

 

*

Komission asetus (EU) N:o 273/2010, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2010, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevasta yhteisön luettelosta annetun asetuksen (EY) N:o 474/2006 muuttamisesta (1)

25

 

 

Komission asetus (EU) N:o 274/2010, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

50

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2010/192/EU

 

*

Komission päätös, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2010, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY soveltamatta jättämisestä öljyn ja kaasun etsintään ja hyödyntämiseen Englannissa, Skotlannissa ja Walesissa (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 1920)  (1)

52

 

 

2010/193/EU

 

*

Komission päätös, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2010, päätöksen 2003/135/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse klassisen sikaruton hävittämistä luonnonvaraisista sioista ja luonnonvaraisten sikojen hätärokotuksia klassista sikaruttoa vastaan koskevista suunnitelmista Nordrhein-Westfalenin ja Rheinland-Pfalzin (Saksa) tietyillä alueilla (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 1931)

56

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 288/2009, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta yhteisön tuen myöntämiseksi hedelmien ja vihannesten, hedelmä- ja vihannesjalosteiden sekä banaanituotteiden toimittamiseen koulujen oppilaille kouluhedelmäjärjestelmän mukaisesti (EUVL L 94, 8.4.2009)

59

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top