EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:036:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 36, 09. helmikuuta 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.036.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 36

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
9. helmikuu 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 107/2010, annettu 8 päivänä helmikuuta 2010, Bacillus subtilis ATCC PTA-6737:n hyväksymisestä broilerien rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Kemin Europa N.V.) (1)

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 108/2010, annettu 8 päivänä helmikuuta 2010, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1974/2006 muuttamisesta

4

 

*

Komission asetus (EU) N:o 109/2010, annettu 5 päivänä helmikuuta 2010, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

7

 

*

Komission asetus (EU) N:o 110/2010, annettu 5 päivänä helmikuuta 2010, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 120. kerran

9

 

 

Komission asetus (EU) N:o 111/2010, annettu 8 päivänä helmikuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

17

 

 

Komission asetus (EU) N:o 112/2010, annettu 8 päivänä helmikuuta 2010, asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

19

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2010/4/EU, annettu 8 päivänä helmikuuta 2010, kosmeettisia valmisteita koskevan neuvoston direktiivin 76/768/ETY liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (1)

21

 

*

Komission direktiivi 2010/5/EU, annettu 8 päivänä helmikuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta akroleiinin lisäämiseksi tehoaineena liitteeseen I (1)

24

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2010/68/EU

 

*

Komission päätös, annettu 2 päivänä helmikuuta 2010, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahastosta) rahoitettaviin maaseudun kehittämistoimenpiteiden menoihin liittyvien Maltan maksajaviraston tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä varainhoitovuoden 2008 osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 468)

27

 

 

2010/69/EU

 

*

Komission päätös, annettu 8 päivänä helmikuuta 2010, ulkorajarahaston perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 574/2007/EY soveltamissäännöistä jäsenvaltioiden hallinnointi- ja valvontajärjestelmien, rahastosta myönnetyn yhteisrahoituksen avulla täytäntöön pantavien hankkeiden yleis- ja taloushallintoa koskevien sääntöjen sekä menojen tukikelpoisuuden osalta tehdyn päätöksen 2008/456/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 694)

30

 

 

2010/70/EU

 

*

Komission päätös, annettu 8 päivänä helmikuuta 2010, Euroopan paluurahaston perustamisesta vuosiksi 2008–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 575/2007/EY soveltamissäännöistä jäsenvaltioiden hallinnointi- ja valvontajärjestelmien, rahastosta myönnetyn yhteisrahoituksen avulla täytäntöön pantavien hankkeiden yleis- ja taloushallintoa koskevien sääntöjen sekä menojen tukikelpoisuuden osalta tehdyn päätöksen 2008/458/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 695)

32

 

 

2010/71/EU

 

*

Komission päätös, annettu 8 päivänä helmikuuta 2010, diatsinonin jättämisestä pois biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY liitteistä I, IA tai IB (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 749)  (1)

34

 

 

2010/72/EU

 

*

Komission päätös, tehty 8 päivänä helmikuuta 2010, tiettyjen aineiden jättämisestä pois biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY liitteistä I, I A tai I B (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 751)  (1)

36

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top