Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:348:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 348, 29. joulukuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.348.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 348

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
29. joulukuuta 2009


Sisältö

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

Sivu

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

 

2009/1010/YOS

 

*

Europolin hallintoneuvoston päätös, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2009, Europolia koskevan neuvoston päätöksen 10 artiklan 4 kohdan perusteella suoritettavan tietojenkäsittelyn ehdoista

1

 

 

2009/1011/YOS

 

*

Europolin hallintoneuvoston päätös, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2009, Europolin johtajan ja apulaisjohtajien valintaa, toimikauden jatkamista ja erottamista koskevista säännöistä

3

 

 

V   Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen soveltamiseksi 1. joulukuuta 2009 alkaen annetut säädökset

 

 

SÄÄDÖKSET, JOTKA ON JULKAISTAVA

 

*

Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1295/2009, annettu 22 päivänä joulukuuta 2009, Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstöneläkejärjestelmän maksuosuuden mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2009

9

 

*

Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1296/2009, annettu 23 päivänä joulukuuta 2009, Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin liittyvien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2009

10

 

*

Neuvoston päätös 2009/1012/YUTP, tehty 22 päivänä joulukuuta 2009, EU:n toimien tukemisesta aseviennin valvonnan sekä yhteisessä kannassa 2008/944/YUTP vahvistettujen periaatteiden ja perusteiden edistämiseksi kolmansissa maissa

16

 

 

SÄÄDÖKSET, JOIDEN JULKAISEMINEN EI OLE PAKOLLISTA

 

 

2009/1013/EU

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2009, luvan antamisesta Itävallan tasavallalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 168 artiklasta poikkeavan toimenpiteen soveltamista

21

 

 

2009/1014/EU

 

*

Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2009, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2010 ja 25 päivän tammikuuta 2015 väliseksi kaudeksi

22

 

 

2009/1015/EU

 

*

Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2009, yhteisen konsuliohjeiston liitteessä 3 olevan I osan muuttamisesta niiden kolmansien maiden kansalaisten osalta, jotka tarvitsevat viisumin lentokenttäkauttakulkua varten

51

 

 

2009/1016/EU

 

*

Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2009, Euroopan yhteisön ja Guinean tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen väliaikaista soveltamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona tehdyn päätöksen 2009/473/EY kumoamisesta

53

 

 

2009/1017/EU

 

*

Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2009, Unkarin tasavallan viranomaisten suunnitelmasta myöntää valtiontukea maatalousmaan hankkimiseksi 1 päivän tammikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä aikana

55

 

 

2009/1018/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 2009, Euroopan keskuspankin tilinpäätöksestä tehdyn päätöksen EKP/2006/17 muuttamisesta (EKP/2009/29)

57

 

 

2009/1019/EU

 

*

Neuvoston suositus, annettu 22 päivänä joulukuuta 2009, kausi-influenssarokotuksista (1)

71

 

 

2009/1020/EU

 

*

Komission suositus, annettu 21 päivänä joulukuuta 2009, vähärikkisen polttoaineen turvallisesta käytöstä yhteisön satamissa laiturissa olevissa aluksissa (1)

73

 

 

2009/1021/EU

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 14 päivänä joulukuuta 2009, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annettujen suuntaviivojen EKP/2006/16 muuttamisesta (EKP/2009/28)

75

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission päätös 2009/886/EY, tehty 27 päivänä marraskuuta 2009, in vitro diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden yhteisistä teknisistä eritelmistä tehdyn päätöksen 2002/364/EY muuttamisesta (EUVL L 318, 4.12.2009)

94

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top