Help Print this page 

Document L:2009:341:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, L 341, 22. joulukuuta 2009

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.341.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 341

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
22. joulukuuta 2009


Sisältö

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

Sivu

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2009/965/EY

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta vertailuasiakirjasta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 8680)  (1)

1

 

 

2009/966/EY

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 689/2008 mukaisista tiettyjä kemikaaleja koskevista yhteisön tuontipäätöksistä ja komission päätösten 2000/657/EY, 2001/852/EY, 2003/508/EY, 2004/382/EY ja 2005/416/EY muuttamisesta

14

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top