Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:325:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 325, 11. joulukuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.325.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 325

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
11. joulukuuta 2009


Sisältö

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

Sivu

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Euroopan parlamentti ja neuvosto

 

 

2009/931/EY

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös, tehty 25 päivänä marraskuuta 2009, Euroopan unionin globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti

1

 

 

Neuvosto

 

 

2009/932/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, alueiden komitean italialaisen jäsenen nimeämisestä

3

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2009/933/YUTP, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen alueellisen soveltamisalan laajentamisesta Euroopan unionin puolesta

4

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2009/934/YOS, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, täytäntöönpanosääntöjen hyväksymisestä, jotka koskevat Europolin suhteita kumppaneihin, henkilötietojen ja turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihto mukaan lukien

6

 

*

Neuvoston päätös 2009/935/YOS, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, luettelon määrittämiseksi kolmansista valtioista ja organisaatioista, joiden kanssa Europol tekee sopimuksia

12

 

*

Neuvoston päätös 2009/936/YOS, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, Europolin analyysitietokantoja koskevien täytäntöönpanosääntöjen hyväksymisestä

14

 

 

V   Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen soveltamiseksi 1. joulukuuta 2009 alkaen annetut säädökset

 

 

SÄÄDÖKSET, JOTKA ON JULKAISTAVA

 

 

Komission asetus (EU) N:o 1205/2009, annettu 10 päivänä joulukuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

23

 

 

Komission asetus (EU) N:o 1206/2009, annettu 10 päivänä joulukuuta 2009, rasvattoman maitojauheen vientituen myöntämättä jättämisestä asetuksessa (EY) N:o 619/2008 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

25

 

 

Komission asetus (EU) N:o 1207/2009, annettu 10 päivänä joulukuuta 2009, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha- ja muna-alalla sekä muna-albumiinille ja asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

26

 

 

Komission asetus (EU) N:o 1208/2009, annettu 10 päivänä joulukuuta 2009, muna-alan vientitukien vahvistamisesta

28

 

 

Komission asetus (EU) N:o 1209/2009, annettu 10 päivänä joulukuuta 2009, vilja-alalla 1 päivästä joulukuuta 2009 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1159/2009 muuttamisesta

30

 

 

Komission asetus (EU) N:o 1210/2009, annettu 10 päivänä joulukuuta 2009, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

33

 

 

SÄÄDÖKSET, JOIDEN JULKAISEMINEN EI OLE PAKOLLISTA

 

 

2009/937/EU

 

*

Neuvoston päätös, tehty 1 päivästä joulukuuta 2009, neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä

35

 

 

2009/938/EU

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 7 päivänä joulukuuta 2009, luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 167 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä

62

 

 

2009/939/EU

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 7 päivänä joulukuuta 2009, luvan antamisesta Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 167 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä

64

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top