Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:318:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 318, 04. joulukuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.318.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 318

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
4. joulukuuta 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1187/2009, annettu 27 päivänä marraskuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä maidon ja maitotuotteiden vientitodistusten ja vientitukien osalta

1

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Neuvoston direktiivi 2009/143/EY, annettu 26 päivänä marraskuuta 2009, direktiivin 2000/29/EY muuttamisesta laboratoriokokeisiin liittyvien tehtävien delegoinnin osalta

23

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2009/886/EY

 

*

Komission päätös, tehty 27 päivänä marraskuuta 2009, in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden yhteisistä teknisistä eritelmistä tehdyn päätöksen 2002/364/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9464)  (1)

25

 

 

2009/887/EY

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, bifentriinin jättämisestä sisällyttämättä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja kyseistä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9196)  (1)

41

 

 

2009/888/EY

 

*

Komission päätös, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, päätösten 2002/741/EY, 2002/747/EY, 2003/200/EY, 2005/341/EY, 2005/342/EY, 2005/343/EY, 2005/344/EY, 2005/360/EY, 2006/799/EY, 2007/64/EY, 2007/506/EY ja 2007/742/EY muuttamisesta yhteisön ympäristömerkin myöntämistä eräille tuotteille koskevien ekologisten arviointiperusteiden voimassaolon pidentämiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9599)  (1)

43

 

 

V   Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen soveltamiseksi 1. joulukuuta 2009 alkaen annetut säädökset

 

 

SÄÄDÖKSET, JOTKA ON JULKAISTAVA

 

 

Komission asetus (EU) N:o 1188/2009, annettu 3 päivänä joulukuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

46

 

 

Komission asetus (EU) N:o 1189/2009, annettu 3 päivänä joulukuuta 2009, valkosipulin tuontitodistusten myöntämisestä osakaudella 1 päivästä maaliskuuta 201031 päivään toukokuuta 2010

48

 

 

Komission asetus (EU) N:o 1190/2009, annettu 3 päivänä joulukuuta 2009, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 676/2009 tarkoitetun tarjouskilpailun yhteydessä

50

 

 

Komission asetus (EU) N:o 1191/2009, annettu 3 päivänä joulukuuta 2009, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 677/2009 tarkoitetun tarjouskilpailun yhteydessä

51

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top