EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:314:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 314, 01. joulukuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.314.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 314

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
1. joulukuuta 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1158/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1159/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, vilja-alalla 1 päivänä joulukuuta 2009 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1160/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1161/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen II muuttamisesta teurastamotoimintaa harjoittaville elintarvikealan toimijoille toimitettavien elintarvikeketjua koskevien tietojen osalta (1)

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1162/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 853/2004, (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanoa koskevista siirtymätoimenpiteistä (1)

10

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1163/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, yksirunkoisiin öljysäiliöaluksiin sovellettavien kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevien rakennevaatimusten nopeutetusta käyttöönotosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 417/2002 muuttamisesta (1)

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1164/2009, annettu 27 päivänä marraskuuta 2009, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean (International Financial Reporting Interpretations Committee, IFRIC) tulkinnan IFRIC 18 osalta (1)

15

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1165/2009, annettu 27 päivänä marraskuuta 2009, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o (EY) 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien IFRS 4 ja IFRS 7 osalta (1)

21

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1166/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä rypäletuoteluokkien sekä viininvalmistusmenetelmien ja niiden rajoitusten osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 606/2009 muuttamisesta ja oikaisemisesta

27

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1167/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, tiettyjen sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien terveysväitteiden hyväksynnän epäämisestä (1)

29

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1168/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, muun kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavan elintarvikkeita koskevan terveysväitteen hyväksynnän epäämisestä (1)

32

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1169/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 15 artiklassa säädettyjen terveysväitteiden hyväksyntää koskevien hakemusten soveltamissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 353/2008 muuttamisesta (1)

34

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1170/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/46/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse sellaisten vitamiinien ja kivennäisaineiden ja niiden muotojen luetteloista, joita voidaan lisätä elintarvikkeisiin, ravintolisät mukaan luettuina (1)

36

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1171/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean tulkinnan IFRIC 9 ja kansainvälisen tilinpäätösstandardin IAS 39 osalta (1)

43

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1172/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, lyhyiden pellavakuitujen ja hamppukuitujen 5 000 tonnin määrän jaosta kansallisina taattuina määrinä markkinointivuonna 2009/2010 Tanskan, Irlannin, Kreikan, Italian ja Luxemburgin kesken

47

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1173/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, durumvehnän ja riisin interventiokeskusten nimeämisestä

48

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1174/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1798/2003 34 a ja 37 artiklan täytäntöönpanoa koskevista säännöistä neuvoston direktiivin 2008/9/EY mukaisen arvonlisäveron palauttamisen osalta

50

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1175/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Aglio Bianco Polesano (SAN)]

60

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1176/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Redykołka (SAN)]

62

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1177/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/17/EY, 2004/18/EY ja 2009/81/EY muuttamisesta hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyihin sovellettavien kynnysarvojen osalta (1)

64

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2009/152/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta siltä osin, kuin se koskee karbendatsiimi-tehoaineen sisällyttämiselle liitteeseen I asetettua määräaikaa (1)

66

 

*

Komission direktiivi 2009/153/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteen I muuttamisesta tehoaineen hydrolysoidut proteiinit nimen ja puhtauden osalta (1)

67

 

*

Komission direktiivi 2009/154/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta syflufenamidin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena (1)

69

 

*

Komission direktiivi 2009/155/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta metatsakloori-tehoaineelta edellytetyn puhtausasteen osalta (1)

72

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2009/857/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä joulukuuta 2007, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanosta 1 päivän marraskuuta 2014 ja 31 päivän maaliskuuta 2017 välisenä aikana sekä 1 päivästä huhtikuuta 2017 alkaen

73

 

 

Komissio

 

 

2009/858/EY

 

*

Komission päätös, tehty 27 päivänä marraskuuta 2009, eläintautien ja zoonoosien eräiden muutettujen hävittämis- ja seurantaohjelmien hyväksymisestä vuodeksi 2009 ja päätöksen 2008/897/EY muuttamisesta siltä osin kuin asia koskee yhteisön rahoitusosuuden uudelleenkohdentamista eräiden jäsenvaltioiden kyseisellä päätöksellä ja päätöksellä 2009/560/EY hyväksyttyihin ohjelmiin (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9193)

75

 

 

2009/859/EY

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, difenyyliamiinin jättämisestä sisällyttämättä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja kyseistä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9262)  (1)

79

 

 

2009/860/EY

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, triatsoksidin jättämisestä sisällyttämättä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja kyseistä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9271)  (1)

81

 

 

2009/861/EY

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 mukaisista siirtymäkauden toimenpiteistä siltä osin kuin on kyse muun kuin vaatimustenmukaisen raakamaidon jalostamisesta tietyissä Bulgariassa sijaitsevissa maidonjalostamoissa (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9282)  (1)

83

 

 

2009/862/EY

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, päätöksen 2008/866/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9326)  (1)

90

 

 

2009/863/EY

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, rehu- ja elintarvikevalvonnan alalla tietyille yhteisön vertailulaboratorioille myönnettävästä yhteisön taloudellisesta tuesta vuodeksi 2010 (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9343)

91

 

 

2009/864/EY

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, päätöksen 2007/777/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kuivatun lihan tuonnista yhteisöön tietyistä Etelä-Afrikan osista ja Uruguaysta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9362)  (1)

97

 

 

2009/865/EY

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, jäsenvaltioiden mahdollisuudesta pidentää uusien tehoaineiden metaflumitsonin ja gamma-syhalotriinin väliaikaisia lupia (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9366)  (1)

100

 

 

2009/866/EY

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, muuntogeenistä maissia MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9399)  (1)

102

 

 

2009/867/EY

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, tiettyjen osapuolten vapauttamisesta tiettyjen polkupyörän osien tuontiin laajennetusta, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevia polkupyöriä koskevasta polkumyyntitullista, joka otettiin käyttöön neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2474/93 ja jonka voimassaoloa on viimeksi jatkettu ja jota on viimeksi muutettu asetuksella (EY) N:o 1095/2005, sekä komission asetuksen (EY) N:o 88/97 mukaisesti tietyille osapuolille myönnetyn, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen polkupyörän osien tuontiin laajennetun polkumyyntitullin suspendoimisen kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9406)

106

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top