EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:294:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 294, 11. marraskuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.294.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 294

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
11. marraskuuta 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1076/2009, annettu 10 päivänä marraskuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1077/2009, annettu 10 päivänä marraskuuta 2009, asetuksessa (EY) N:o 1329/2008 säädettyä sianlihan yksityisen varastoinnin tukea koskevien hakemusten jättämisen päättymispäivän vahvistamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1078/2009, annettu 10 päivänä marraskuuta 2009, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Riso del Delta del Po (SMM))

4

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1079/2009, annettu 10 päivänä marraskuuta 2009, asetuksessa (EY) N:o 1278/2008 säädettyä sianlihan yksityisen varastoinnin tukea koskevien hakemusten jättämisen päättymispäivän vahvistamisesta

6

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2009/137/EY, annettu 10 päivänä marraskuuta 2009, mittauslaitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/22/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse laitekohtaisten liitteiden MI-001–MI-005 mukaisten suurimpien sallittujen virheiden hyväksikäytöstä (1)

7

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2009/825/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä lokakuuta 2009, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen meriliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä

10

 

 

Komissio

 

 

2009/826/EY

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä lokakuuta 2009, luvan antamisesta sinimailasen (Medicago sativa) lehtiuutteen saattamiseksi markkinoille uuselintarvikkeena tai elintarvikkeiden uutena ainesosana Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 7641)

12

 

 

2009/827/EY

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä lokakuuta 2009, luvan antamisesta Chia-kasvin (Salvia hispanica) siementen saattamiseksi markkinoille elintarvikkeiden uutena ainesosana Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 7645)

14

 

 

2009/828/EY

 

*

Komission päätös, tehty 3 päivänä marraskuuta 2009, Portugalin tasavallan EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 5 kohdan nojalla tiedoksi antamasta luonnoksesta alueelliseksi säädökseksi, jolla Madeiran autonominen alue julistetaan muuntogeenisistä organismeista (GMO) vapaaksi alueeksi (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 8438)  (1)

16

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston puitepäätös 2009/829/YOS, tehty 23 päivänä lokakuuta 2009, vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta valvontatoimia koskeviin päätöksiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tutkintavankeuden vaihtoehtona

20

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top