EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:291:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 291, 07. marraskuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.291.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 291

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
7. marraskuuta 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1061/2009, annettu 19 päivänä lokakuuta 2009, yhteisen vientimenettelyn käyttöönotosta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1062/2009, annettu 26 päivänä lokakuuta 2009, tiettyjä kalastustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista vuosina 2010–2012 sekä asetuksen (EY) N:o 824/2007 kumoamisesta

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1063/2009, annettu 6 päivänä marraskuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1064/2009, annettu 4 päivänä marraskuuta 2009, kolmansista maista tuotavan mallasohran yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista

14

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1065/2009, annettu 5 päivänä marraskuuta 2009, asetuksessa (EY) N:o 1278/2008 säädettyä sianlihan yksityistä varastointia koskevista erityisistä toimenpiteistä

18

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1066/2009, annettu 5 päivänä marraskuuta 2009, asetuksessa (EY) N:o 1329/2008 säädettyä sianlihan yksityistä varastointia koskevista erityisistä toimenpiteistä

19

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1067/2009, annettu 6 päivänä marraskuuta 2009, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suurten muutosten hyväksymisestä [La Bella della Daunia (SAN)]

20

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1068/2009, annettu 6 päivänä marraskuuta 2009, asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

22

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto ja komissio

 

 

2009/816/EY, Euratom

 

*

Neuvoston ja komission päätös, tehty 19 päivänä lokakuuta 2009, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Azerbaidžanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä

24

 

 

Neuvosto

 

 

2009/817/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä lokakuuta 2009, alueiden komitean ranskalaisen jäsenen nimeämisestä

26

 

 

Komissio

 

 

2009/818/EY

 

*

Komission päätös, tehty 6 päivänä marraskuuta 2009, lintuinfluenssaa koskevien päätösten 2005/692/EY, 2005/731/EY, 2005/734/EY ja 2007/25/EY muuttamisesta niiden soveltamisajan osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 8454)  (1)

27

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

 

2009/819/EY

 

*

EU–Tunisia-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2009, tehty 22 päivänä lokakuuta 2009, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tunisian tasavallan välisestä assosioinnista tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen 10 artiklassa olevien jalostettuja maataloustuotteita koskevien määräysten täytäntöönpanosta tehdyn päätöksen N:o 1/1999 muuttamisesta

29

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2009/820/YUTP, tehty 23 päivänä lokakuuta 2009, rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen ja keskinäistä oikeusapua koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

40

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 560/2009, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2009, .eu-aluetunnuksen perustamista ja käyttöä koskevista yleisistä toimintasäännöistä ja rekisteröintiä koskevista periaatteista annetun asetuksen (EY) N:o 874/2004 muuttamisesta (EUVL L 166, 27.6.2009)

42

 

 

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1056/2009, annettu 5 päivänä marraskuuta 2009, maidon ja maitotuotteiden vientitukien vahvistamisesta (EUVL L 290, 6.11.2009)

43

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 904/2009, annettu 28 päivänä syyskuuta 2009, guanidinoetikkahapon hyväksymisestä broilerien rehun lisäaineena (EUVL L 256, 29.9.2009)

43

 

*

Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, ajokorteista (uudelleenlaadittu teksti) (EUVL L 403, 30.12.2006)

43

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top