Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:280:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 280, 27. lokakuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.280.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 280

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
27. lokakuuta 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1008/2009, annettu 26 päivänä lokakuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1009/2009, annettu 26 päivänä lokakuuta 2009, asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1010/2009, annettu 22 päivänä lokakuuta 2009, laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1011/2009, annettu 26 päivänä lokakuuta 2009, maataloustuotteiden interventio-ostoihin sovellettavien arvonalentamiskertoimien vahvistamisesta tilikaudeksi 2010

42

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1012/2009, annettu 26 päivänä lokakuuta 2009, ostoina, varastointina ja varastojen myyntinä toteutettavien interventioiden rahoituskustannusten laskemisessa sovellettavien korkokantojen vahvistamisesta maataloustukirahaston tilikaudeksi 2010

44

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1013/2009, annettu 26 päivänä lokakuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealan tuontijärjestelmän ja tariffikiintiöiden avaamisen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2535/2001 muuttamisesta ja oikaisemisesta

46

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1014/2009, annettu 26 päivänä lokakuuta 2009, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten sillin kalastuksen kieltämisestä EY:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla V b, VI b ja VI a N

48

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1015/2009, annettu 26 päivänä lokakuuta 2009, Portugalin lipun alla purjehtivien alusten limapäiden kalastuksen kieltämisestä yhteisön vesillä ja kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuulumattomilla vesillä alueilla III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV

50

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/123/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ja säännösten rikkomisista määrättävistä seuraamuksista annetun direktiivin 2005/35/EY muuttamisesta (1)

52

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2009/785/EY

 

*

Komission päätös, tehty 26 päivänä lokakuuta 2009, elintarviketeollisuuden kilpailukykyä käsittelevän korkean tason työryhmän perustamisesta tehdyn päätöksen 2008/359/EY muuttamisesta sen sovellettavuuden jatkamiseksi

56

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top