Help Print this page 

Document L:2009:273:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, L 273, 17. lokakuuta 2009

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.273.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 273

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
17. lokakuuta 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 969/2009, annettu 16 päivänä lokakuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 970/2009, annettu 16 päivänä lokakuuta 2009, asetuksella (EY) N:o 1385/2007 avatussa tariffikiintiössä lokakuun 2009 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 971/2009, annettu 16 päivänä lokakuuta 2009, asetuksella (EY) N:o 616/2007 avatuissa tariffikiintiöissä lokakuun 2009 seitsemän ensimmäisen päivän kuluessa haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 972/2009, annettu 16 päivänä lokakuuta 2009, vilja-alalla 16 päivästä lokakuuta 2009 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 963/2009 muuttamisesta

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 973/2009, annettu 16 päivänä lokakuuta 2009, asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

10

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2009/131/EY, annettu 16 päivänä lokakuuta 2009, rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY liitteen VII muuttamisesta (1)

12

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Euroopan parlamentti ja neuvosto

 

 

2009/762/EY

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös, tehty 16 päivänä syyskuuta 2009, Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan mukaisesti

14

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2009/763/EY

 

*

Yhteisön ja Sveitsin maaliikennekomitean päätös 1/2009, tehty 16 päivänä kesäkuuta 2009, rautateiden ja maanteiden tavara- ja henkilöliikenteestä tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen liitteen 1 muuttamisesta

15

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan Euroopan keskuspankin asetus (EY) N:o 290/2009, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2009, korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja, annetun asetuksen EKP/2001/18 muuttamisesta (EKP/2009/7) (EUVL L 94, 8.4.2009)

19

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top