Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:228:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 228, 01. syyskuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.228.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 228

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
1. syyskuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 791/2009, annettu 31 päivänä elokuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 792/2009, annettu 31 päivänä elokuuta 2009, yhteisen markkinajärjestelyn, suorien tukien järjestelmän, maataloustuotteiden menekinedistämisen ja syrjäisimpiin alueisiin ja Egeanmeren pieniin saariin sovellettavien järjestelyjen täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden komissiolle toimittamien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 793/2009, annettu 31 päivänä elokuuta 2009, maito- ja maitotuotealan maksun vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1788/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 595/2004 muuttamisesta

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 794/2009, annettu 31 päivänä elokuuta 2009, asetuksessa (EY) N:o 945/2008 markkinointivuodeksi 2008/2009 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

12

 

 

Komission asetus (EY) N:o 795/2009, annettu 31 päivänä elokuuta 2009, vilja-alalla 1 päivästä syyskuuta 2009 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

14

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2009/115/EY, annettu 31 päivänä elokuuta 2009, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta metomyylin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena (1)

17

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2009/626/EY

 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä helmikuuta 2009, tukijärjestelmästä C 2/08 (ex N 572/07) Irlannin suunnitteleman meriliikenteen alan tonnistoverojärjestelmän muuttamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 688)  (1)

20

 

 

SUUNTAVIIVAT

 

 

Euroopan keskuspankki

 

 

2009/627/EY

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2009, julkisyhteisöjen rahoitustilastoista (uudelleenlaadittu) (EKP/2009/20)

25

 

 

SOPIMUKSET

 

 

Neuvosto

 

*

Ilmoitus Euroopan yhteisön ja Korean tasavallan hallituksen välisen, kilpailunvastaista toimintaa koskevasta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaantulosta

46

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top