EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:204:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 204, 06. elokuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.204.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 204

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
6. elokuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 706/2009, annettu 5 päivänä elokuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 707/2009, annettu 5 päivänä elokuuta 2009, maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 184/2005 muuttamisesta tietovaatimusten päivityksen osalta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 708/2009, annettu 5 päivänä elokuuta 2009, asetuksesta (ETY) N:o 1915/83 poikkeamisesta Italian yhteyselimelle tilikautta 2008 koskevien maatilailmoitusten lähettämiselle vahvistetun määräajan osalta

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 709/2009, annettu 5 päivänä elokuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 43/2009 muuttamisesta ICES-alueella IIIa sekä EY:n vesillä ICES-alueilla IIa ja IV harjoitettavaa harmaaturskan kalastusta koskevien saalisrajoitusten osalta

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 710/2009, annettu 5 päivänä elokuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttamisesta vesiviljelyeläinten ja merilevien luonnonmukaista tuotantoa koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamiseksi

15

 

*

Komission asetus (EY) N:o 711/2009, annettu 4 päivänä elokuuta 2009, Portugalin lipun alla purjehtivien alusten luikeroturskan kalastuksen kieltämisestä yhteisön vesillä ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomilla vesillä ICES-alueilla VIII ja IX

35

 

 

Komission asetus (EY) N:o 712/2009, annettu 5 päivänä elokuuta 2009, asetuksessa (EY) N:o 945/2008 markkinointivuodeksi 2008/2009 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

37

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2009/600/EY

 

*

Komission päätös, tehty 5 päivänä elokuuta 2009, päätöksen 2003/467/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen jäsenvaltioiden ja niiden alueiden julistamisesta naudan luomistaudista virallisesti vapaiksi (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 6086)  (1)

39

 

 

2009/601/EY

 

*

Komission päätös, tehty 5 päivänä elokuuta 2009, päätöksen 2004/233/EY liitteen I muuttamisesta eräille kotieläiminä pidetyille lihansyöjille annettavien raivotautirokotteiden tehokkuustarkastuksia tekemään valtuutettujen laboratorioiden luettelon Saksaa koskevien osien osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 6105)  (1)

43

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 649/2009, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009, eräiden vuoden 2009 kalakiintiöiden mukauttamisesta kalastuskiintiöiden vuosittaisen hallinnoimisen yhteydessä (EUVL L 192, 24.7.2009)

44

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top