Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:197:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 197, 29. heinäkuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.197.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 197

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
29. heinäkuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 679/2009, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2009, Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön sääntelyalueella sovellettavista säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1386/2007 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 680/2009, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2009, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 423/2007 muuttamisesta

17

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 681/2009, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2009, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta muun muassa Malesiasta peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin tuonnissa annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 192/2007 liittyvän uuden viejän tarkastelun päättämisestä, yhden kyseisen maan viejän tuotteiden tuontiin sovellettavan tullin ottamisesta uudelleen käyttöön ja tämän tuonnin kirjaamisvelvoitteen lopettamisesta

18

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 682/2009, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2009, tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien muovisäkkien, -kassien ja -pussien tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden välivaiheen osittaisen tarkastelun päättämisestä

20

 

 

Komission asetus (EY) N:o 683/2009, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

22

 

*

Komission asetus (EY) N:o 684/2009, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2009, neuvoston direktiivin 2008/118/EY täytäntöön panemisesta valmisteveron alaisten tavaroiden väliaikaisesti verottomia siirtoja koskevien tietokoneistettujen menettelyjen osalta

24

 

 

Komission asetus (EY) N:o 685/2009, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2009, asetuksessa (EY) N:o 945/2008 markkinointivuodeksi 2008/2009 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

65

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2009/84/EY, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta sulfuryylifluoridin lisäämiseksi tehoaineena liitteeseen I (1)

67

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2009/567/EY

 

*

Komission päätös, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2009, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi tekstiilituotteille (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 4595)  (1)

70

 

 

2009/568/EY

 

*

Komission päätös, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2009, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi pehmopapereille (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 4596)  (1)

87

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2009/569/YUTP, tehty 27 päivänä heinäkuuta 2009, kemiallisten aseiden kieltojärjestön toimien tukemisesta joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon yhteydessä

96

 

*

Neuvoston päätös 2009/570/YUTP, tehty 27 päivänä heinäkuuta 2009, riippumattomasta kansainvälisestä Georgian konfliktin selvitysvaltuuskunnasta tehdyn päätöksen 2008/901/YUTP muuttamisesta ja sen voimassaolon jatkamisesta

108

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2009/571/YUTP, hyväksytty 27 päivänä heinäkuuta 2009, Georgian kriisiä varten nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

109

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2009/572/YUTP, hyväksytty 27 päivänä heinäkuuta 2009, Georgiassa toteutettavaa Euroopan unionin tarkkailuoperaatiota (EUMM Georgia) koskevan yhteisen toiminnan 2008/736/YUTP muuttamisesta ja sen voimassaolon jatkamisesta

110

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2009/573/YUTP, hyväksytty 27 päivänä heinäkuuta 2009, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2006/795/YUTP muuttamisesta

111

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top