Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:192:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 192, 24. heinäkuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.192.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 192

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
24. heinäkuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 645/2009, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 646/2009, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009, yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 täytäntöönpanosta kotitalouden varojen sisäistä jakamista koskevien vuoden 2010 toissijaisten tavoitemuuttujien luettelon osalta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 647/2009, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Brněnské pivo tai Starobrněnské pivo (SMM))

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 648/2009, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009, kuivatulle rehulle myönnettävän tuen lopullisen määrän vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2008/2009

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 649/2009, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009, eräiden vuoden 2009 kalakiintiöiden mukauttamisesta kalastuskiintiöiden vuosittaisen hallinnoimisen yhteydessä

14

 

 

Komission asetus (EY) N:o 650/2009, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009, voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 619/2008 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

42

 

 

Komission asetus (EY) N:o 651/2009, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009, rasvattoman maitojauheen vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 619/2008 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

44

 

 

Komission asetus (EY) N:o 652/2009, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009, muna-alan vientitukien vahvistamisesta

45

 

 

Komission asetus (EY) N:o 653/2009, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009, siipikarjanliha-alan vientitukien vahvistamisesta

47

 

 

Komission asetus (EY) N:o 654/2009, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009, naudanliha-alan vientitukien vahvistamisesta

49

 

 

Komission asetus (EY) N:o 655/2009, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009, sianliha-alan vientitukien vahvistamisesta

53

 

 

Komission asetus (EY) N:o 656/2009, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha- ja muna-alalla sekä muna-albumiinille ja asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

55

 

 

Komission asetus (EY) N:o 657/2009, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

57

 

 

Komission asetus (EY) N:o 658/2009, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009, voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta asetuksella (EY) N:o 186/2009 käynnistetyn tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa 9. yksittäisessä tarjouskilpailussa

59

 

 

Komission asetus (EY) N:o 659/2009, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009, rasvattoman maitojauheen enimmäisostohinnan vahvistamisesta asetuksella (EY) N:o 310/2009 käynnistetyn tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa 7. yksittäisessä tarjouskilpailussa

60

 

*

Komission asetus (EY) N:o 660/2009, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten tylppäpyrstömolvan kalastuksen kieltämisestä yhteisön vesillä ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomilla vesillä alueilla VI ja VII

61

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2009/558/YUTP, tehty 16 päivänä maaliskuuta 2009, turvaluokiteltujen tietojen vaihtoon sovellettavia turvallisuusmenettelyjä koskevan Euroopan unionin ja Israelin välisen sopimuksen tekemisestä

63

Euroopan unionin ja Israelin välinen turvaluokiteltujen tietojen vaihtoon sovellettavia turvallisuusmenettelyjä koskeva sopimus

64

 

 

2009/559/YUTP

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös Atalanta/6/2009, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2009, Euroopan unionin joukkojen komentajan nimittämisestä Euroopan unionin sotilasoperaatioon, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä (Atalanta)

68

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top