Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:181:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 181, 14. heinäkuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.181.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 181

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
14. heinäkuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 613/2009, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2009, Euroopan yhteisöjen virkamiesten sekä väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden, joiden asemapaikka on kolmannessa maassa, palkkoihin 1 päivästä heinäkuuta 2008 sovellettavien korjauskertoimien vahvistamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 614/2009, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2009, muna-albumiinin ja maitoalbumiinin yhteisestä kauppajärjestelmästä (Kodifioitu toisinto)

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 615/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

14

 

*

Komission asetus (EY) N:o 616/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, neuvoston direktiivin 2005/94/EY soveltamisesta siltä osin kuin on kyse siipikarjaosastojen ja muiden vankeudessa pidettyjen lintujen osastojen hyväksymisestä lintuinfluenssan osalta sekä ennalta ehkäisevistä bioturvallisuuslisätoimenpiteistä tällaisissa osastoissa (1)

16

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssi

 

 

2009/541/EY, Euratom

 

*

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 8 päivänä heinäkuuta 2009, tuomarin nimittämisestä Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen

25

 

 

2009/542/EY, Euratom

 

*

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 8 päivänä heinäkuuta 2009, tuomarin nimittämisestä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen

26

 

 

Komissio

 

 

2009/543/EY

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä elokuuta 2008, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi ulkomaaleille ja -lakoille (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 4452)  (1)

27

 

 

2009/544/EY

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä elokuuta 2008, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi sisämaaleille ja -lakoille (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 4453)  (1)

39

 

 

2009/545/EY

 

*

Komission päätös, tehty 7 päivänä heinäkuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 69 artiklan 2 a kohdassa tarkoitetun, maaseudun kehittämiseen myönnettävän yhteisön tuen määrän vuosittaisesta jakautumisesta jäsenvaltioille ja komission päätöksen 2006/636/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 5307)

49

 

 

2009/546/EY

 

*

Komission päätös, tehty 8 päivänä heinäkuuta 2009, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY soveltamatta jättämisestä öljyn ja kaasun etsintään ja hyödyntämiseen Alankomaissa (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 5381)  (1)

53

 

 

2009/547/EY

 

*

Komission päätös, tehty 10 päivänä heinäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 2119/98/EY säädetystä varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmästä tehdyn päätöksen 2000/57/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 5515)  (1)

57

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top