Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:172:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 172, 02. heinäkuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.172.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 172

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
2. heinäkuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 572/2009, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 573/2009, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2009, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien säämiskänahkojen tuonnissa annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 1338/2006 liittyvän uutta viejää koskevan tarkastelun vireillepanosta, yhden kyseisen maan vientiä harjoittavan tuottajan tuontiin sovellettavan tullin kumoamisesta ja tällaisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 574/2009, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2009, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 108. kerran

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 575/2009, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2009, kiintiön ulkopuolisen sokerin vientitodistusten myöntämistä koskevan hyväksymisprosentin vahvistamisesta, vientitodistushakemusten hylkäämisestä ja vientitodistushakemusten jättämisen keskeyttämisestä

9

 

 

Komission asetus (EY) N:o 576/2009, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2009, vilja-alalla 1 päivästä heinäkuuta 2009 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 570/2009 muuttamisesta

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 577/2009, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2009, sokerialan tuotteille tariffikiintiöissä ja etuuskohtelusopimusten mukaisesti 22 ja 26 päivän kesäkuuta 2009 välisenä aikana haettujen tuontitodistusten myöntämiseen sovellettavasta jakokertoimesta

13

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Neuvoston direktiivi 2009/71/Euratom, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009, ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehyksen perustamisesta

18

 

*

Komission direktiivi 2009/77/EY, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2009, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta kloorisulfuronin, kyromatsiinin, dimetakloorin, etofenproksin, lufenuronin, penkonatsolin, triallaatin ja triflusulfuronin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina (1)

23

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2009/507/EY, Euratom

 

*

Neuvoston päätös, tehty 30 päivänä kesäkuuta 2009, uuden jäsenen nimittämisestä Euroopan yhteisöjen komissioon

34

 

 

Euroopan keskuspankki

 

 

2009/508/EY

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2009, päätöksen EKP/2008/20 muuttamisesta sen eurometallirahojen määrän osalta, jonka Itävalta saa laskea liikkeeseen vuonna 2009 (EKP/2009/15)

35

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2009/509/YUTP, hyväksytty 25 päivänä kesäkuuta 2009, Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan uudistusta koskevasta Euroopan unionin neuvonta- ja avustusoperaatiosta (EUSEC RD Congo) hyväksytyn yhteisen toiminnan 2007/406/YUTP muuttamisesta ja jatkamisesta

36

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top